קול קורא בקשות תקציב לתאגידים המפעילים בתי"ס יסודיים - עיריית ירושלים

קול קורא בקשות תקציב לתאגידים המפעילים בתי"ס יסודיים

​הזמנה להגשת בקשות לקבלת תקציב מעיריית ירושלים לתאגידים המפעילים בתי ספר יסודיים במעמד מוכר שאינו רשמי

ללא תאריך

31/05/2018

01/01/1970 00:00

נגישות :

לפרטים נוספים :

תמונה1

​עיריית ירושלים מודיעה בזה לתאגידים הפועלים בעיר ירושלים ומפעילים בתי ספר יסודיים )כיתות א-ח( במעמד מוכר שאינו רשמי, כי יוכלו להפנות בקשות לקבלת תקציב בהתאם לתיקון סעיף 11 א׳ לחוק חינוך ממלכתי, תשי"ג - 1953, המכונה "חוק נהרי", מיום ו' אב תשס"ט 27.7.09.


בקשה לתקציב והאישורים הנדרשים יוגשו ע"י העמותות לא יאוחר מיום חמישי, ט"ו בתמוז תשע"ח 28.6.18 , בשעה 12:00 בדיוק. העמותות נדרשות למלא בקפדנות אחר לוח הזמנים שנקבע.

הנחיות מפורטות, הקריטריונים לפיהם ניתן התקציב וטפסים להגשת הבקשה ניתן יהיה לקבל
באגפים הרלוונטיים, החל מיום חמישי, י"ז בסיון תשע"ח 31.5.1


פרטים נוספים ניתן לקבל באגפים הרלוונטיים:

המנהלה לחינוך ירושלים מנח"י, כיכר ספרא 3, טלפון: 02-6295312
האגף לחינוך חרדי, כיכר ספרא 3, טלפון: 02-6296958
האגף לחינוך ערבי, כיכר ספרא 3, טלפון: 02-6296625

 

לפרטים מלאים בשפה ערבית - לחצו כאן

לפרטים מלאים בשפה עברית - לחצו כאן

לטופס בקשת תקצוב לחצו כאן

לתצהיר מוכשר לחצו כאן

לתצהיר רשתות לחצו כאן

לתצהיר מוסד חינוכי לחצו כאן

 

 


חזור