קול קורא להגשת הצעות להפעלת יישומון לניהול מגרשי ספורט בירושלים – עיריית ירושלים

קול קורא להפעלת יישומון לניהול מגרשי ספורט בירושלים

קול קורא להגשת הצעות להפעלת יישומון לניהול מגרשי ספורט בירושלים

תצוגת תאריך

31/08/2017

01/01/1970 00:00

נגישות :

 

לפרטים נוספים :

תמונה1

אגף הספורט בעיריית ירושלים (להלן "העירייה"), פונה בזאת בבקשה לקבלת הצעות להפעלה של יישומון (אפליקציה) ומערכת לניהול ובקרה על מתקני הספורט בעיר (להלן "הפלטפורמה"). באמצעותם יתבצע הרישום לקיום פעילות במגרשים ובאולמות הספורט העירוניים ברחבי העיר, וכן גביית התעריף העירוני בגין השימוש במגרשי הספורט.

לפרטים המלאים לחצו כאן

מציעים המעוניינים להגיש הצעה ליישום, ניתן ליצור קשר עם גב' ויקי דדו, מנהלת מחלקת מופ"ת באגף הספורט או במייל daviki@jerusalem.muni.il עד לתאריך 5.9.17 בשעה 13.00

על הבקשה להיות מפורטת ולכלול כל מידע רלוונטי שיכול לסייע בבחינת הבקשה. וכן פרטי איש קשר של המציע (שם, כתובת, מס' טלפון, דואר אלקטרוני).

את ההצעה יש להגיש עד לתאריך 14.9.2017 בשעה 12:00 לאגף הספורט, כיכר ספרא 10 קומה 2 – לתיבת ההצעות.

מובהר כי אין העירייה מתחייבת לקבלת הצעה כלשהי.


 
 
חזור