קול קורא לאגודות ספורט בירושלים להגשת בקשות לקבלת מלגות עירוניות עבור ספורטאים מצטיינים – עיריית ירושלים

הגשת בקשות לקבלת מלגות עירוניות עבור ספורטאים מצטיינים

קול קורא לאגודות ספורט בירושלים להגשת בקשות לקבלת מלגות עירוניות עבור ספורטאים מצטיינים

תצוגת תאריך

07/09/2017

01/01/1970 00:00

נגישות :

 

לפרטים נוספים :

תמונה1

עיריית ירושלים פונה בהליך זה לאגודות ספורט ירושלמיות לקבלת בקשות למלגות עירוניות  עבור ספורטאים מצטיינים המתאמנים באגודות הספורט בהתאם לדרישות המפורטות מטה.

מפרט השירות הנדרש והתנאים בהם על המציע לעמוד מפורטים במסמכי ההליך.

לפרטים המלאים לחצו כאן

לפרטים נוספים וקבלת מסמכי ההליך לצורך הגשת הצעה יש לפנות למר משה רנד מאגף הספורט בטלפון 02-6297533.

את ההצעות יש להגיש במסירה ידנית עד יום שני 16 באוקטובר 2017 לידי משה רנד, בניין 10, קומה 2, כיכר ספרא, ירושלים.


 
 
חזור