קול קורא להשתתפות בשמחות בית השואבה תשע״ט - עיריית ירושלים

קול קורא להשתתפות בשמחת בית השואבה תשע״ט

​האגף לתרבות תורנית מעוניין לקיים ולהשתתף באירועי חג הסוכות –"שמחת בית השואבה" בבתי הכנסת בשכונות ירושלים.

ללא תאריך

17/07/2018

01/01/1970 00:00

נגישות :

לפרטים נוספים :

תמונה1

בתי כנסת המעוניינים לקיים אירוע במועד זה , מוזמנים להגיש בקשות, טפסים והנחיות בדוא"ל: alatara@jerusalem.muni.il או לפנות לאגף לתרבות תורנית, ככר ספרא בניין 3, קומה 3, עמדה 180,  החל מיום ראשון א' באלול תשע"ח 12/8/18  ועד ליום ראשון  ט"ו  אלול תשע"ט 26.8.18  בימים ראשון עד חמישי  בין השעות 10:00- 14:00 .

לא יתקבלו  בקשות לאחר מועד זה.


הערות:

 • יש לצרף לבקשה טופס מסודר על כל פרטיו, הצעות מחיר לפי ההנחיות וכל אישורי
  המס המאפשרים תשלום ו/או צילום צ'ק מבוטל. (אישור ניהול ספרים ואישור ניכוי מס וכדומה)
  • רק בקשות עם הטפסים הנדרשים תטופלנה.
  • אין במודעה זו התחייבות האגף לקיום אירועים או אישור בקשה מסוימת לקיום אירוע.
  • אישורי הבקשות כפופים לכמות הבקשות ולמסגרת התקציבית המאושרת למטרה זו.
  • אין לשלוח בקשות ומסמכים בפקס.

לאחר הגשת הבקשה, יש להגיע ולחתום על טופס "התחחיבות לפרסום שלט חסות מאת עיריית ירושלים", ולקבל שלט לפרסום בבית הכנסת במהלך האירוע, יש להגיע בזמן קבלת קהל לאגף תרבות תורנית, כאמור לעיל.

 

לפרטים מלאים אודות הליך לחצו כאן

לטופס הצעת מחיר לחצו כאן


חזור