בקשה לקבלת מידע (RFI) בנוגע לשכירת והרחבת המרכז הרפואי ברח' קלרמון גאנו 5 בשכונת שייח ג'ארח בירושלים – עיריית ירושלים

קבלת מידע (RFI) - מרכז רפואי שייח ג'ראח

עיריית ירושלים מבקשת לקבל מידע (RFI) בנוגע לשכירת והרחבת מרכז רפואי בשכונת שייח ג'ארח

תצוגת תאריך

06/12/2017

01/01/1970 00:00

נגישות :

לפרטים נוספים :

תמונה1

עיריית ירושלים מזמינה בזאת גופים העוסקים בתחום הבריאות, למסור מידע אשר יסייע בגיבוש מכרז להשכרת המרכז הרפואי ברחוב קלארמון גאנו 5 בשכונת שייח ג'ארח בירושלים.

העירייה בוחנת פרסום מכרז להשכרת הנכס, תוך אפשרות להרחבת מגוון השירותים הרפואיים הניתנים במקום, והרחבת שטח המבנה על חשבון השוכר, כנגד שכירות ארוכת טווח / הפחתה בדמי השכירות ו/או מתווה אחר למימון ההרחבה.

המעוניינים להגיש מידע אשר יש בו לסייע לגיבוש מסמכי המכרז, מתבקשים לעשות זאת לא יאוחר מיום ראשון, י"ב בשבט תשע"ח, 28.1.18, עד השעה 12:00 בדואר אלקטרוני: avmofra@jerusalem.muni.il   כמפורט במסמך המצורף בזה.

 

לשאלות והבהרות ניתן לפנות  לעפרה אברמזון בדוא"ל - avmofra@jerusalem.muni.il 

לא יאוחר מיום 21.1.18

לפרטים מלאים לחצו כאן

לתשריט לחצו כאן


חזור