הזמנה להיכלל במאגר חברות ייעוץ המתמחות בתהליכי שירות -עיריית ירושלים

הזמנה להיכלל במאגר חברות ייעוץ המתמחות בתהליכי שירות

עיריית ירושלים, הרשות לאיכות השירות מזמינה בזאת מציעים העומדים בתנאי הסף להגיש הצעות להיכלל במאגר יועצי השירות לשנים 2019-2021

ללא תאריך

31/12/2018

01/01/1970 00:00

נגישות :

לפרטים נוספים :

תמונה1

הרשות לאיכות השירות מובילה תפיסת שירות וזאת במטרה לקדם, להניע וליישם תהליכי עבודה בתחום השירות ובדגש על שיפור השירות ללקוחות העירייה ושירות מותאם לקוח.
העירייה ביצעה בשנים 2014-2018 תהליכים לגיבוש תפיסת שירות עירונית בסיוע חברות ייעוץ חיצוניות אשר סיפקו לעירייה כלים ומתודולוגיות לביצוע תהליכי עבודה וכן ליווי מקצועי לרבות הפקת ממצאים וניתוח נתונים.


בשלב זה עיריית ירושלים נערכת להמשיך ולקדם תהליכי עבודה לשיפור השירות ללקוחותיה והתאמת תכניות עבודה לפיתוח וחיזוק השירות הפנים וחוץ ארגוני.
הערה: מדובר בהליך מסגרת בלבד באמצעותו תבחר העירייה רשימה של ספקי השירות העומדים בתנאי ההליך.


לוח זמנים להגשת בקשה:

את ההצעה יש לשלוח במעטפה סגורה לרשות לאיכות השירות ולהכניס לתיבת מכרזים/הצעות מחיר הנמצאת בכיכר ספרא, בניין 13 קומה 2 עד לתאריך 17.1.19 בשעה 14:00​

לפרטים נוספים לחץ כאן

הסכם למתן שירותי ייעוץ

 


חזור