בקשה לקבלת מידע בנושא הקמת מתקני משחקים ייחודיים וחדשניים בגן סאקר – עיריית ירושלים

בקשה לקבלת מידע בנושא הקמת מתקני משחקים בגן סאקר

עיריית ירושלים פונה בזאת לקבלת הצעות לתכנון רעיוני להתקנתם של מתקני משחקים ייחודים בתפיסה חדשנית במתחם גן סאקר מגופים וחברות עם מומחיות וידע בתחום זה.

תצוגת תאריך

08/11/2017

01/01/1970 00:00

נגישות :

 

לפרטים נוספים :

תמונה1

עיריית ירושלים פונה בזאת לקבלת הצעות לתכנון רעיוני להתקנתם של מתקני משחקים ייחודים בתפיסה חדשנית במתחם גן סאקר מגופים וחברות עם מומחיות וידע בתחום זה (להלן, בהתאמה: "המשיב/ים", "הבקשה לקבלת מידע" ו/או "RFI").

בהתאם להצעות שיוצגו לעירייה יכול  ויגובש מכרז להקמת מתקני משחקים בגן סאקר.

 

לפרטים המלאים לחצו כאן

להורדת נספח א' לחצו כאן

להורדת נספח ב' לחצו כאן

 

מפגש משיבים במתחם גן סאקר יתקיים ביום שני 20 בנובמבר 2017 בשעה 11.00 בגן סאקר - ההשתתפות במפגש המציעים אינה מהווה תנאי וחובה להגשת הצעת ל- RFI.

ניתן לפנות בשאלות הבהרה ביחס ל-RFI לגב' מלי דוידיאן באמצעות מייל – ddmali@jerusalem.muni.il ו/או טלפון 02-6295984 וזאת עד ליום חמישי 17 בדצמבר 2017, בשעה 12.00. רק תשובות בכתב תחייבנה את העירייה. העירייה תהא רשאית, במסגרת שיקול דעתה הבלעדי באם להתייחס או שלא לשאלות ההבהרה.

מועד אחרון להגשת ההצעות: 21 בדצמבר 2017 עד השעה 12.00 בצהריים. ההצעות תוגשנה במסירה אישית על למועד הנ"ל במשרדי מינהל תפעול לגב' מלי דוידיאן, כיכר ספרא, בניין 1, קומה 3, חדר 500 ירושלים.


 
 
חזור