קול קורא למאגר מאבחנים פסיכודיאגנוסטיים ופסיכיאטריים

קול קורא למאגר מאבחנים פסיכודיאגנוסטיים ופסיכיאטריים

​אגף הרווחה בעיריית ירושלים נערך להקמת מאגר מאבחנים פסיכודיאגנוסטיים ופסיכיאטריים למחלקת ילד, נוער ומשפחה, היחידה לאבחון והערכה.

ללא תאריך

16/08/2018

01/01/1970 00:00

נגישות :

לפרטים נוספים :

תמונה1

מאבחנים פסיכודיאגנוסטיים ופסיכיאטריים המבקשים להיכלל במאגר, יגישו טופס בקשת הצטרפות בצירוף כל המסמכים הנלווים במעטפה סגורה על גבה יכתוב המציע:

"קול קורא – מאגר מאבחנים פסיכודיאגנוסטיים ופסיכיאטריים", עד ולא יאוחר מיום 11.10.18 בשעה 12.00 לתיבת המכרזים הממוקמת בכיכר ספרא בניין 7 קומה 3.

הצעות שיוגשו לאחר המועד הנ"ל לא תיבדקנה ותוחזרנה למציע כמות שהן.

בשאלות והבהרות ניתן לפנות לגברת נחמה ססמן באמצעות דוא"ל janehama@jerusalem.muni.il וזאת עד ליום 20.9.18, בשעה 16.00.

לקובץ תשובות לשאלות- לחצו כאן

לפרטים ולמסמכים המלאים לחצו כאן


חזור