קול קורא להקמת מערכת לניהול חניה – עיריית ירושלים

קול קורא להקמת מערכת לניהול חניה

עיריית ירושלים במסגרת תכנית עיר חכמה, מזמינה להציע הצעות לבחינת פתרונות לניהול, ניטור ובקרת חניות ברחבי העיר.

תצוגת תאריך

28/09/2017

01/01/1970 00:00

נגישות :

 

לפרטים נוספים :

תמונה1

עיריית ירושלים במסגרת תכנית עיר חכמה, מזמינה להציע הצעות לבחינת פתרונות לניהול, ניטור ובקרת חניות ברחבי העיר.

 

 

המערכת תכלול:

  • הקמת מערכת אינטגרטיבית לניהול, שליטה ובקרת החניה בעיר.
  • הנגשת המידע לצרכני החניה בזמן אמת.
  • שיפור וייעול בתהליכי אכיפת עבירות חניה וייעול עבודת הפקחים.


בהתאם לפתרונות שיוצגו יגובש מכרז ישים ובעל יעילות מוכחת בארץ ובעולם.

לפרטי ההליך המלאים לחצו כאן

את התשובות יש למסור במסירה אישית עד ליום ה' כ' חשון תשע"ח 9.11.2017 ("מועד אחרון להגשה") בשעה 12.00 לאגף החניה לאבנר רוזנר הממונה על פיתוח כלכלי וטכנולוגי , כיכר ספרא, בניין 13  , קומה 1, חדר 201 ירושלים. או לכתובת מייל rzavner@jerusalem.muni.il

 * העירייה תהא רשאית לפנות למשיבים לצורך קבלת הבהרות והשלמות ולקבלת חומר טכני נוסף . בכוונת העירייה לזמן את המשיבים לראיון על המידע כפי שיתקבל .

העירייה אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי.


 
 
חזור