הזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר מתכנני / מהנדסי תנועה של עיריית ירושלים – עיריית ירושלים

הזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר מתכנני / מהנדסי תנועה

הזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר מתכנני / מהנדסי תנועה של עיריית ירושלים

תצוגת תאריך

07/12/2017

01/01/1970 00:00

נגישות :

 

לפרטים נוספים :

תמונה1

עיריית ירושלים מזמינה בזאת מתכנני / מהנדסי תנועה להיכלל במאגר היועצים לביצוע עבודות של תכנון הסדרי חניה ותכנון פיזי של חניונים.

לפרטי ההליך המלאים לחצו כאן

את הבקשות יש להגיש במסירה אישית, במעטפה סגורה לאגף לשירותי חניה, כיכר ספרא 13, קומה 2 חדר 201, עד ליום ראשון, יג' כסלו תשע"ח 31.12.17 בשעה 12.00.

לשאלות הבהרה ניתן לפנות למר אבנר רוזנר הממונה על פיתוח כלכלי וטכנולוגי באגף לשירותי חניה בדוא"ל: RZAVNER@JERUSALEM.MUNI.IL , טלפון: 02-6297735 עד לא יאוחר מיום ראשון ו' כסלו 24.12.17, שאלות הבהרה ישלחו אך ורק במייל.

מובהר כי אין בפרסום הודעה זו ו/או בהליך הרישום ו/או בהצטרפות למאגר העירייה כדי להבטיח ליועץ את רישומו במאגר ו/או התקשרות כלשהי ו/או היקף התקשרות כלשהו לביצוע עבודות כלשהן, והעירייה לא תהיה מחויבת להעסיק יועץ שהצטרף למאגר העירייה.


 
 
חזור