קול קורא לבקשה להצעות מחיר עבור ייעוץ, פיקוח ובקרה לספק מיקור חוץ – עיריית ירושלים

בקשה להצעות מחיר עבור ייעוץ, פיקוח ובקרה לספק מיקור חוץ

קול קורא לבקשה להצעות מחיר עבור ייעוץ, פיקוח ובקרה לספק מיקור חוץ

תצוגת תאריך

16/07/2017

01/01/1970 00:00

נגישות :

 

לפרטים נוספים :

תמונה1

עיריית ירושלים מקבלת שירותי מחשוב מספק מיקור חוץ, חברת נס טכנולוגיות בע"מ (להלן "נס") אשר זכתה במכרז והחלה במתן שירותים לעירייה בתאריך 1 בפברואר 2017. העירייה מבקשת לרכוש שירותי ייעוץ לצורך בקרה על פעילות נס בתחומי פעילות ה ICT המגוונים אותם מבצעת נס.

 

לפרטי ההליך המלאים לחצו כאן

להסכם למתן שירותי ייעוץ וליווי לצורך בקרה על פעילות חברת מיקור החוץ לחצו כאן

לנספח אמות המידה לבחינת האיכות של המציע לחצו כאן

למענה לשאלות הבהרה לחצו כאן

בשאלות או הבהרות ניתן לפנות לגב' נוקראי זיוה, מנהלת אשכול כ"א וכספים לדוא"ל: nkziva@jerusalem.muni.il עד לתאריך 27 ביולי 2017.

תאריך אחרון להגשת ההצעה לרבות הצעת המחיר הינו יום רביעי, 9 באוגוסט 2017 בשעה 15:00 בצהריים. ההצעה תוגש במעטפה סגורה לתיבת ההצעות בהנהלת מינהל פיתוח כלכלי, עסקי וטכנולוגי שבטי ישראל 3 ירושלים.
בהצעה יש לנקוב אחוז הנחה על מחיר העבודה לשעה (לפי חשכ"ל).

 

לתשומת ליבכם, בשל פניות המציעים, ההגשה הוארכה ל-9 באוגוסט בשעה 15:00


 
 

חזור