הזמנה להגיש הצעה לפיתוח ארגוני ברשות העירונית לעלייה וקליטה – עיריית ירושלים

הזמנה להגיש הצעה לפיתוח ארגוני ברשות העירונית לעלייה וקליטה

עיריית ירושלים ומפעם ירושלים מזמינים בזה מציעים להגיש הצעה לפיתוח ארגוני ברשות העירונית לעלייה וקליטה בעיריית ירושלים.

ללא תאריך

22/01/2019

01/01/1970 00:00

נגישות :

לפרטים נוספים :

תמונה1

עיריית ירושלים ומפעם ירושלים מזמינים בזה מציעים להגיש הצעה לפיתוח ארגוני ברשות העירונית לעלייה וקליטה בעיריית ירושלים.

הרשות העירונית לעלייה וקליטה שבעיריית ירושלים מספקת תמיכה וליווי לעולים החדשים, בירושלים, להשתלבותם המיטבית בעיר, באמצעות אנשי מקצוע ומתנדבים תוך מתן שירות מקצועי ואיכותי, עידוד ותגבור העלייה לירושלים ומניעת הגירה שלילית של העולים.

את ההצעה יש להגיש למפעם ירושלים במעטפה סגורה עם שם הפרויקט: "פיתוח ארגוני ברשות העירונית לעלייה וקליטה שבעיריית ירושלים", ולהכניס לתיבת הצעות מחיר הנמצאת במפעם ירושלים, כיכר ספרא 10 , ("בניין ניו-יורק"), כניסה דרך רחוב יפו (מול פיצה ממילא), על כיכר צה"ל, עד לתאריך 27 בפברואר 2019 עד השעה 14:00.

שאלות/ בקשות להבהרות ניתן לשלוח במייל לגב' חגית שיוביץ, סגנית מנהלת מפעם ירושלים, עיריית ירושלים, באמצעות המייל: shchagit@jerusalem.muni.il וללודא קבלת החומר, בטלפון 02-6295732, פקס: 02-6296483, עד לתאריך 11 בפברואר 2019. תשובות ימסרו במייל עד לתאריך 18 בפברואר 2019.

לפרטי ההליך המלאים ולנספחים - לחצו כאן


חזור