קול קורא להיכלל במאגר למתן שירותי ייעוץ בתחומי הייעוץ והפיתוח הארגוני – עיריית ירושלים

קול קורא להיכלל במאגר שירותי ייעוץ בתחומי הייעוץ והפיתוח הארגוני

קול קורא להציע הצעות להיכלל במאגר למתן שירותי ייעוץ בתחומי הייעוץ והפיתוח הארגוני, פיתוח הדרכה וביצועה, אימון מנהלים וחדשנות בעיריית ירושלים

תצוגת תאריך

30/08/2017

01/01/1970 00:00

נגישות :

 

לפרטים נוספים :

תמונה1

מפעם ירושלים בעיריית ירושלים מזמין בזה מציעים להגיש הצעה להיכלל במאגר יועצים ומאמנים למתן שירותי ייעוץ ופיתוח ארגוני, פיתוח הדרכה וביצועה, אימון למנהלים וחדשנות בעיריית ירושלים.

העירייה תפנה מעת לעת בהתאם לצרכיה ליועצים / חברות אשר יהיו כלולים במאגר, לצורך קבלת הצעות לליווי תהליכים כמפורט בתכולת העבודה. כל פרויקט יתוחר בנפרד על פי הקריטריונים הנדרשים וכן תערך פניה לממליצים במידת הצורך.

המפעם הינו גוף שמטרתו לסייע לעירייה, ליחידותיה השונות ולמנהליה להשיג את יעדיהם, להתייעל לשפר את השירות הניתן על ידם, באמצעות כלים של פיתוח ארגוני, פיתוח הדרכה ואימון. מפעם ירושלים משויך ארגונית לעיריית ירושלים. המפעם מהווה שותפות בין משרד הפנים לרשות המקומית ועובד בתיאום מלא עם אגף משאבי אנוש בעירייה. לפרטים על מערכת המפעמים ולהרחבה על פעילות מפעם ירושלים, ניתן להיכנס לאתר מפעם

 

לפרטים המלאים ונספחים לחצו כאן

הגשת המועמדות למאגר תוגש במעטפה סגורה ובצרוף נספחים רלוונטיים למפעם ירושלים, לבניין ניו- יורק כיכר ספרא 10 לא יאוחר מתאריך 31 באוקטובר 2017 עד שעה 12:00. (הכניסה לבניין הינה מול פיצה ממילא ברחוב יפו, כיכר צה"ל), אנא תאמו מראש הגעתכם בטלפון 02-6298014.

לפרטים ולהבהרות, יש לפנות בכתב בלבד ליעל חקלאי קאופמן, מנהלת המפעם במייל hkyael@jerusalem.muni.il, עד לתאריך 10 באוקטובר 2017. מענה לשאלות יינתן  עד לתאריך 22 באוקטובר 2017 באתר עיריית ירושלים. באחריות המציעים לעקוב אחר הפרסומים המופיעים באתר.

אנא שימו לב כי עיריית ירושלים סגורה במועדי ישראל: ראש השנה (23-20 בספטמבר), חג סוכות (12-4 באוקטובר), ולכן לא יהיה מענה טלפוני או אפשרות להניח מעטפות.


 
 
חזור