הזמנה להגיש הצעה לתהליכי פיתוח, באגף האכיפה והשיטור העירוני שבעיריית ירושלים – עיריית ירושלים

הזמנה להגיש הצעה לתהליכי פיתוח באגף האכיפה והשיטור העירוני

הזמנה להגיש הצעה לתהליכי פיתוח, באגף האכיפה והשיטור העירוני שבעיריית ירושלים: תוכנית לפיתוח מנהלים, קורס עתודה ניהולית בכירה, קורס עתודה ניהולית והכשרת מדריכים פנים אירגוניים.

ללא תאריך

22/01/2019

01/01/1970 00:00

נגישות :

לפרטים נוספים :

תמונה1

מפעם ירושלים מזמין בזה מציעים, ממאגר היועצים, להגיש הצעה לתהליכי פיתוח באגף האכיפה והשיטור העירוני שבעיריית ירושלים:

  • פיתוח תוכנית לפיתוח מנהלים למנהלי נפה והפעלתה.
  • פיתוח קורס עתודה ניהולית בכירה, למנהלי נפה וסגני מנהלי נפה, כעתודה לתפקידים בדרגת מנהל מחלקה ומעלה והפעלתו.
  • פיתוח קורס עתודה ניהולית לראשי צוותים כעתודה למנהלי נפה והפעלתו.
  • הכשרת מדריכים פנים אירגוניים.

התהליך הינו בהובלת מנהל אגף האכיפה והשיטור העירוני בעירייה.

את ההצעה יש להגיש למפעם ירושלים במעטפה סגורה עם שם פרויקט: "פיתוח באגף האכיפה והשיטור העירוני שבעיריית ירושלים: תוכנית לפיתוח מנהלים, קורס עתודה ניהולית בכירה, קורס עתודה ניהולית והכשרת מדריכים פנים אירגוניים".

ולהכניס לתיבת הצעות מחיר הנמצאת במפעם ירושלים, כיכר ספרא 10 ("בניין ניו-יורק"), כניסה דרך רחוב יפו (מול פיצה ממילא), על כיכר צה"ל, עד לתאריך 17 בפברואר 2019 עד השעה 14:00.

שאלות/ בקשות להבהרות ניתן לשלוח במייל לגב' חגית שיוביץ, סגנית מנהלת מפעם ירושלים,  עיריית ירושלים, באמצעות המייל: shchagit@jerusalem.muni.il ולוודא קבלת החומר, בטלפון: 02-6298014, פקס: 02-6296483, עד לתאריך 5 בפברואר 2019. תשובות יינתנו עד לתאריך 12 בפברואר 2019.

 

לקובץ תשובות לשאלות לחצו כאן

לפרטי ההליך המלאים ולנספחים - לחצו כאן


חזור