הזמנה להגשת הצעה לתכנית "מנהיגות צעירה" למנהלים צעירים – עיריית ירושלים

הזמנה להגשת הצעה לתכנית "מנהיגות צעירה" למנהלים צעירים

הזמנה להגשת הצעה לביצוע תכנית "מנהיגות צעירה"- למנהלים צעירים בעיריית ירושלים וביצועה

ללא תאריך

22/01/2019

01/01/1970 00:00

נגישות :

לפרטים נוספים :

תמונה1

עיריית ירושלים - אגף משאבי אנוש, ורשות הצעירים בשיתוף עם מפעם ירושלים, מעוניינים לקיים תכנית לפיתוח מנהיגות צעירה בעיריית ירושלים – מחזור 2.

התכנית לפיתוח מנהיגות צעירה בעיריית ירושלים מבקשת לייצר רשת מגובשת של צעירים בעלי יכולת ומוטיבציה להתפתחות והשפעה בעיריית ירושלים. התכנית מפתחת דרג ניהולי מוכשר, יצירתי וחדשני בעל מוטיבציה ותחושת שייכות ושליחות להוביל את העיר ירושלים ותושביה קדימה. זאת תוך הבנת מורכבות הסביבה הארגונית בה פועלים מנהלים בשלטון המקומי ופיתוח כישורים ומיומנויות הנדרשים להובלה ולהשפעה.

את ההצעה יש לשלוח במעטפה סגורה עליה יצוין שם הפרויקט, למפעם ירושלים ולהכניס לתיבת ההצעות מחיר, הנמצאת במפעם ירושלים, בכיכר ספרא בניין 10, בית ניו-יורק (ברח' יפו- מול פיצה ממילא), עד לתאריך 27 בפברואר 2019 עד השעה 14:00.

שאלות/ בקשה להבהרות יש לשלוח עד לתאריך 11 בפברואר 2019 אך ורק בכתב, לגב' חגית שיוביץ, ס. מנהלת מפעם ירושלים, עיריית ירושלים, באמצעות המייל: shchagit@jerusalem.muni.il ולוודא קבלת החומר, בטלפון: 02-6298014, פקס: 02-6296483.

לפרטי ההליך המלאים ולנספחים - לחצו כאן


חזור