קול קורא לקבלת הצעות להטמעה וליווי- עיריית ירושלים

קול קורא להטמעה וליווי בתי ספר במזרח העיר

אגף חינוך ערבי במינהל חינוך מזמין בזאת מציעים העומדים בתנאי
ההליך להגיש הצעות עבור הטמעה וליווי לבתי ספר במזרח העיר ירושלים
בנושאים: חינוך ערכי, העצמה והתפתחות אישית ומעורבות חברתית.​

ללא תאריך

02/08/2018

01/01/1970 00:00

נגישות :

לפרטים נוספים :

לוגו עירייה

תמונה1

לשאלות והבהרות ניתן לפנות בדוא"ל:

.rnalian@jerusalem.muni.il
את ההצעות יש להגיש על גבי נספחים המצורפים למסמכי ההליך, במעטפה סגורה וחתומה לתיבת ההצעות במינהל חינוך, כיכר ספרא, בניין 3, קומה 2 בארכיב, עד ליום חמישי, י"ט באלול תשע"ח 30.8.18 .

אין העירייה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי.​


חזור