קול קורא להיכלל במאגר בנושא עיר חכמה- עיריית ירושלים

קול קורא להיכלל במאגר יועצים/ נותני שירותים בנושא עיר חכמה

עיריית ירושלים באמצעות המנהל לפיתוח עסקי, כלכלי וטכנולוגי מזמין בזאת בעלי מקצוע להיכלל במאגר היועצים שמבצעת העירייה, למתן שירותי ייעוץ בנושאי עיר חכמה. מתוך המאגר יבחרו יועצים שיועסקו למתן הצעת מחיר לכל פרוייקט. ​

תצוגת תאריך

15/02/2018

01/01/1970 00:00

נגישות :

לפרטים נוספים :

לוגו עירייה

תמונה1

המציעים יגישו את ההצעות במעטפות סגורות למינהל פיתוח, בתיבת המכרזים (שבטי ישראל 3 ירושלים) עד ליום 25.2.18 בשעה 14:00. על גב המעטפה יש לציין "קול קורא- ליעוץ עיר חכמה".

לשאלות והבהרות ניתן לפנות בדואר האלקטרוני למר אלון בן דור, עוזר מקצועי לראש מינהל הפיתוח BNALON1@JERUSALEM.MUNI.IL עד לתאריך 14.2.18.

לקובץ תשובות לשאלות הבהרה- לחצו כאן

יודגש כי אין בפרסום הקול קורא ובהקמת המאגר כדי לחייב את העירייה בהתקשרות בהיקף כספי כלשהוא או בהתקשרות בכלל עם מי ממגישי המועמדות, או להגביל את סמכותה ושיקול דעתה של העירייה בנושא.

לפרטים המלאים לחצו כאן.

לחוזה לחצו כאן.

שימו לב:

מועד ההגשה הוארך עד לתאריך 25/2/18, בשעה  14:00 (במקום עד ה-18.2.18)


חזור