קול קורא למאגר יועצים בנושא תרבות ואמנות, שיווק ופרסום - עיריית ירושלים

קול קורא למאגר יועצים בנושא תרבות ואמנות, שיווק ופרסום

​מינהל תרבות ואמנויות בעיריית ירושלים מזמין בקשות להיכלל במאגר היועצים העירוני, של בעלי מקצוע מומחים לביצוע עבודות מיוחדות בתחומי תרבות ואמנות, שיווק ופרסום

ללא תאריך

25/10/2018

01/01/1970 00:00

נגישות :

לפרטים נוספים :

תמונה1

בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 8/2016 אשר קבע נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מיוחדת הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז, וכתנאי להתקשרות הרשות המקומית בפטור ממכרז לביצוע עבודות כאמור, הינו כי מבצע העבודה יהיה כלול במאגר רשימת היועצים, עיריית ירושלים מבקשת בזאת לקבל בקשות להצטרף למאגר יועצים העירוני.


מאגר היועצים יכלול בעלי מקצוע מומחים בתחומים רבים ומגוונים.


יועצים המעוניינים להיכלל במאגר, יגישו טופס בקשת הצטרפות בצירוף כל המסמכים המפורטים מטה 


את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה במסירה ידנית, בתיבת ההצעות, באגף תרבות ואמנויות, כיכר ספרא בנין 10 קומה 4, עד ליום ראשון ה-25.11.18, י"ז בכסלו תשע"ט, בשעה 16:00.


שאלות הבהרה ניתן להגיש עד ליום ראשון ה-11.11.18, ג' בכסלו, באמצעות המייל לגב' מזל מרדכי שאזו  לכתובת:  msmazal@jerusalem.muni.il , ותשובות יפורסמו באתר העירוני עד ליום ראשון ה-18.11.18, ו' בכסלו.


אין העירייה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי.

 

לקובץ קול קורא לחצו כאן

לחוזה לחצו כאן


חזור