קול קורא ביזמות חברתית ותרבותית - עיריית ירושלים

קול קורא בנושא יזמות תרבותית וחברתית

עירית ירושלים מעודדת קיום אירועים ופעולות בתחומי תרבות ואמנות, חברה, רווחה, ספורט, בריאות, דת ופנאי ומציגה קול קורא לתמיכה במיזמים בירושלים, בשיתוף בין העירייה לבין תאגיד בהתאם לחזון העיריה ובהתאם לתוכניות העבודה של האגף הרלוונטי והכל בהתאם לתנאי נוהל "פעולות משותפות" המלא​

תצוגת תאריך

09/03/2017

01/01/1970 00:00

תמונה1

הבקשות להשתתפות העירייה בתקציב פעולה משותפת ידונו על ידי וועדה מקצועית. הועדה רשאית להחליט באשר להשתתפות העירייה בתקציב האירוע ובאשר לשיעור ההשתתפות כאמור.

הועדה רשאית להחליט באשר לתנאים נוספים לאישור השתתפות עירונית, לרבות אופי האירוע ותכניו ואינה מחויבת לקבל כל הצעה שהיא. את הבקשות לאירועים ופעילויות בשנת 2017  ניתן להגיש, לכל  המאוחר, 40 ימים לפני מועד האירוע.

 

להלן חלק מהתנאים להשתתפות בפעילות:

• האגף הרלוונטי ממליץ על השתתפות העירייה בתקציב הפעילות.
• היוזמה לפעילות באה מצדו של היזם הפרטי ו/או האגף.
• האירוע מיועד לציבור הרחב ומתקיים בירושלים. תינתן עדיפות לאירועים המיועדים לקהל רחב.
• עלות הפקת האירוע לא תפחת מ 15,000 ₪ שיעור ההשתתפות המבוקש של העירייה לא יעלה, בשום מקרה על 50% מעלות הפרויקט בפועל או מ- 300,000  ₪ לפי הנמוך מבין השניים. 

 

לפרטים נוספים  לחצו כאן

לנוהל פעולות משותפות - לחצו כאן


חזור