קול קורא - מתן שירותי שמאות לאגף הנכסים - עיריית ירושלים

קול קורא לקבלת הצעות למתן שירותי שמאות לאגף הנכסים

​אגף נכסי העירייה מזמין שמאי מקרקעין להגיש הצעות למתן שירותי מקרקעין ולייעוץ ולליווי בהליכים שונים. על המציעים להגיש פרופיל ניסיון והתמחות בהתאם לתנאי הסף. ועדה עירונית תבחן את ההצעות בהתאם לתנאים המפורסים בתנאי התהליך.

תצוגת תאריך

08/02/2017

01/01/1970 00:00

תמונה1

את ההצעות יש להגיש במעטפה שעליה רשומים פרטי המציע, בכיכר ספרא 1 קומה 5, חדר ישיבות אגף הנכסים בין השעות  14.00-09.00.

לאור טעות סופר במסמכי ההגשה וכן לאור שאלות ההבהרה מוארך מועד ההגשה עד ליום שלישי, ט"ז אדר תשע"ז 14.3.2017, בשעה 12:00

 

לפרטים נוספים:

יש לפנות בכתב - לגברת ריטה לדיז'נסקי - לשליחת דואר אלקטרוני לחצו כאן, עד יום ראשון כ"ג בשבט תשע"ז 19.2.2017 בשעה 16.00

העירייה תפרסם תשובות הבהרה באתר העירוני עד כ"ז בשבט תשע"ז 23.2.2017 בשעה בשעה 16.00

אין העירייה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי.

למסמכי וטפסי קול קורא - לחצו כאן

"שאלות ותשובות הבהרה לקול קורא שמאים 23.2.2017".


חזור