קול קורא למתן שירותי ייעוץ ארגוני בעיריית ירושלים-עיריית ירושלים

קול קורא למתן שירותי ייעוץ ארגוני בעיריית ירושלים

עיריית ירושלים, מזמינה בזאת מצעים העומדים בתנאי ההליך להגיש הצעות למתן שירותי ייעוץ ארגוני בתחום תעשייה וניהול וארגון ושיטות בפרט ביחידות העיריה השונות.​

ללא תאריך

09/10/2018

01/01/1970 00:00

נגישות :

לפרטים נוספים :

תמונה1

בשל אילוצים טכניים שונה מועד ההגשה מיום 4.11 ל-18.11

 

ייעוץ זה כולל בין היתר, ביצוע פרויקטים הכוללים בין היתר חקר מצב קיים ביחידה הנבחנת, גיבוש משמעויות והמלצות לשיפור, יצירת מדדי תהליך והצלחת הפרויקט, יישום, בקרה, מדידה והערכה.
לשאלות ניתן לפנות למר יוסי פרץ בכתובת מייל Pryosi@jerusalem.muni.il
את ההצעות יש להגיש לא יאוחר מתאריך 18.11.2018 עד השעה 10:00 בתיבת ההצעות שנמצאת באגף משאבי אנוש, מחלקת ארגון ותקינה, כיכר ספרא 3, קומה 4 עמדה 245.

 

לפרטים המלאים- לחצו כאן

לחוזה- לחצו כאן


חזור