קול קורא למתן שירותי שליחויות-עיריית ירושלים

קול קורא למתן שירותי שליחויות

עיריית ירושלים באמצעות אגף היועץ המשפטי מזמינה בזאת מציעים העומדים בתנאי ההליך, להגיש מועמדותם למתן שירותי שליחויות לאגף.​

ללא תאריך

04/10/2018

01/01/1970 00:00

נגישות :

לפרטים נוספים :

תמונה1

מציעים המבקשים להגיש הצעותיהם, יגישו את הצעתם בצירוף כל המסמכים הנדרשים באמצעות מעטפה סגורה על גבה יכתוב המציע: "קול קורא למתן שירותי שליחויות", לתיבת המכרזים הממוקמת בכיכר ספרא בבניין 8 קומה 3 בימים א'-ה' בין השעות 8:00-15:30.
המועד האחרון להגשת הצעות: יום שלישי 16.10.18 בשעה 13:00.

שאלות ו/או הבהרות ניתן להפנות באמצעות דוא"ל slyosef@jerusalem.muni.il וזאת עד ליום 10.10.18 בשעה 12.00.

לקובץ תשובות לשאלות- לחצו כאן

אין העירייה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי.

לפרטים המלאים – לחצו כאן

לחוזה- לחצו כאן


חזור