קול קורא לקבלת הצעות להיכלל במאגר יועצים של המינהל הכספי - עיריית ירושלים

קול קורא לקבלת הצעות להיכלל במאגר יועצים במינהל הכספי

​המינהל הכספי בעיריית ירושלים מעוניין להרחיב את מאגר היועצים בתחומים: שירותי יעוץ למקסום ובקרה על הכנסות ממשרדי ממשלה ו/או מגופים חוץ עירוניים אחרים כגון: טוטו, מפעל הפיס, קק"ל, ועוד. שירותי יעוץ כלכלי לבקרה תפעולית ולבקרה תקציבית על פרויקטים עירוניים ושירותי בקרה תפעולית בפרויקטים עירוניים שונים.

ללא תאריך

31/07/2018

01/01/1970 00:00

נגישות :

לפרטים נוספים :

תמונה1

לשאלות או הבהרות ניתן לפנות בכתב לשרה כהן בדוא"ל chsara@jerusalem.muni.il

יש להגיש הצעות לכל תחום בנפרד במעטפות סגורות למינהל הכספי, בתיבת המכרזים, כיכר ספרא 1, קומה 5, אגף החשבות והניהול הפיננסי

עד ליום ראשון, ח' באלול תשע"ח 19.8.18, בשעה 12:00.  
אין העירייה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי.

 לתשובות על שאלות הבהרה לחצו כאן

לפרטים אודות מסמכי ההליך לחצו כאן


חזור