עיריית ירושלים מזמינה הצעות מחיר עבור מערכת ממוחשבת לניהול כספי הגן - עיריית ירושלים

קול קורא למערכת ממוחשבת לניהול כספי גן ילדים

​עיריית ירושלים מזמינה הצעות מחיר עבור מערכת ממוחשבת לניהול כספי הגן

ללא תאריך

27/11/2018

01/01/1970 00:00

נגישות :

לפרטים נוספים :

תמונה1

​את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה לתיבת מכרזים באגף כללי מינהל חינוך, בכיכר ספרא בניין 3, קומה 2 בימים ראשון עד חמישי בין השעות 8:00 עד 15:00 לא יאוחר מתאריך 11/12/18 בשעה 12:00

 

שאלות הבהרה ניתן להגיש לרונן קארו בדוא"ל לחצו כאן

או אל שלי חסן בדוא"ל לחצו כאן

מועד הגשת שאלות הבהרה עד ארבעה ימים לפני המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות

 

 למסמכי הקול קורא לחצו כאן


חזור