קול קורא לקבלת הצעות להיכלל במאגר יועצים עבור מחלקת הרכש – עיריית ירושלים

קול קורא לקבלת הצעות להיכלל במאגר יועצים עבור מחלקת הרכש

קול קורא להצטרפות למאגר היועצים והמתכננים עבור מחלקת הרכש במינהל הכספי בעיריית ירושלים

ללא תאריך

10/01/2019

01/01/1970 00:00

נגישות :

לפרטים נוספים :

תמונה1

המחלקה לרכש ואספקה במינהל הכספי, מזמינה בזאת מציעים להיכלל במאגר יועצים בתחומים:

  • ריהוט, עיצוב פנים וסביבת למידה במוסדות חינוך ובמוסדות העירייה
  • מחשוב
  • רכש טכנולוגי וכללי
  • מערכות מיזוג ואיוורור

לפרטים נוספים ניתן לפנות למנחם שטרן, הממונה על הרכש בדוא"ל: sternm@jerusalem.muni.il

בשאלות והבהרות ניתן לפנות בדוא"ל אל מנחם שטרן באמצעות דוא"ל sternm@jerusalem.muni.il וזאת עד ליום ראשון, 3 בפברואר 2019 בשעה 15:00.

את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה עם שם ההליך במסירה אישית, לתיבת המכרזים במחלקת רכש, כיכר ספרא 1, קומה 2, חדר 274 , תיבה מס׳ 1095 עד ליום ראשון, ה' באדר א' תשע"ט, 10 בפברואר 2019, בשעה 12:00.

אין העירייה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי.

לפרטי ההליך המלאים והנספחים - לחצו כאן

חזור