הצעות לשירותי ייעוץ הנדסי שימורי למחלקת שימור מבנים – עיריית ירושלים

הצעות לשירותי ייעוץ הנדסי שימורי למחלקת שימור מבנים

הזמנה להציע הצעות לקניית שירותי ייעוץ הנדסי שימורי למחלקה לשימור באגף לתכנון העיר - מתן ייעוץ על פי שעות.

תצוגת תאריך

03/10/2017

01/01/1970 00:00

נגישות :

 

לפרטים נוספים :

תמונה1

האגף לתכנון העיר, מחלקת השימור בעיריית ירושלים מזמינים בזה מהנדסים (בעלי תעודת מהנדס בלבד) בעלי התמחות בשימור להגיש הצעות למתן שירותי ייעוץ הנדסי שימורי  למחלקה לשימור באגף תכנון עיר.

העבודה מתבצעת באמצעות מתן ייעוץ על פי שעות עבודה כיועץ חיצוני בחוזה  בתעריף חשכ"ל.

לפרטי ההליך המלאים וחוזה ההתקשרות לחצו כאן


יש להגיש את ההצעות במעטפות סגורות בצירוף לכל המסמכים הרלוונטים לתיבת המכרזים שנמצאת בבניין 1, קומה 3, בין הימים ראשון עד חמישי, בין השעות: 16:00-8:30, עד לתאריך 5 בנובמבר 2017.

ניתן להגיש שאלות הבהרה לאדר' תמר קאופמן ,ממונה על שימור מבנים בפקס: 026297191 או למייל : ktamar@jerusalem.muni.il עד לתאריך 12 בנובמבר 2017, בשעה 12:00.

מענה לשאלות יינתן עד לתאריך 20 בנובמבר 2017 בשעה 12:00, ויפורסמו באתר האינטרנט של עיריית ירושלים.

באחראיות המציעים לעקוב אחר הפרסומים המופיעים באתר.

הצעות שיוגשו לאחר המועד לא ייבדקו.


 
 
חזור