הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ בנושאי תרבות ואומנות – עיריית ירושלים

הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ בנושאי תרבות ואומנות

עיריית ירושלים, מינהל תרבות, חברה, ספורט ופנאי, אגף תרבות ואמנויות מעוניין לקבל הצעות למתן שירותים בתחום התרבות והאמנויות.

תצוגת תאריך

02/10/2017

01/01/1970 00:00

נגישות :

 

לפרטים נוספים :

תמונה1

עיריית ירושלים, מינהל תרבות, חברה, ספורט ופנאי, אגף תרבות ואמנויות מעוניין לקבל הצעות למתן שירותים בתחום התרבות והאמנויות.

 

 

לפרטי ההליך המלאים לחצו כאן

לחוזה ההתקשרות לחצו כאן


לשאלות או הבהרות ניתן לפנות לגב' מזל מרדכי- שאזו,
אימייל: msmazal@jerusalem.muni.il או בפקס: 02-6297567 עד תאריך 19 באוקטובר 2017.

באחריות המציעים לעקוב אחר הפרסומים המופיעים באתר העירוני.

את ההצעות יש לשלשל במעטפות סגורות בצירוף כל הנספחים הרלוונטיים לתיבת המכרזים באגף תרבות ואמנויות, כיכר ספרא, בניין 10, עיריית ירושלים, בימים ראשון עד חמישי, בין השעות 16:00-9:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 24 באוקטובר 2017 בשעה 14:00.

הצעות שיוגשו לאחר המועד המצוין לעיל לא תיבדקנה.


 
 
חזור