קול קורא להצעות לתוכניות לימודיות בגנים ובבתי ספר במזרח העיר

קול קורא להצעות לתוכניות לימודיות בגנים ובבתי ספר במזרח העיר

עיריית ירושלים ומינהל חינוך, אגף חינוך ערבי, מזמינים להציע הצעות עבור תוכניות לימודיות בנושאי חשיבה יצירתית, הטמעת מיומנויות במאה ה- 21 וחיזוק שפות בקרב תלמידים בגנים ובבתי ספר במזרח העיר.

ללא תאריך

23/12/2018

01/01/1970 00:00

נגישות :

לפרטים נוספים :

תמונה1

לפרטים נוספים ושאלות הבהרה, ניתן לפנות בדוא"ל rnalian@jerusalem.muni.il עד ליום חמישי, ד' בשבט תשע"ט 10/1/19.
תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו באתר העירייה עד ליום ראשון, י"ד בשבט תשע"ט 20/1/19.

 
את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה וחתומה לתיבת ההצעות במינהל חינוך, כיכר ספרא, בניין 3, קומה 3, בארכיב עד ליום ראשון, כ"א בשבט תשע"ט 27/1/19.

 
אין העירייה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי.

 

 

חזור