הזמנה להגשת בקשות לתמיכה לתאגידים הפועלים ללא כוונת רווח

הזמנה להגשת בקשות לתמיכה לתאגידים ללא כוונת רווח

​קול קורא להגשת בקשות לתמיכה לתאגידים הפועלים בירושלים בתחומים השונים: כגון, חינוך, תרבות ואמנות, חברה, ספורט, קליטת עלייה, רווחה, תעסוקה, בריאות הציבור, מבני דת ועוד.

תצוגת תאריך

01/11/2018

01/01/1970 00:00

נגישות :

 

לפרטים נוספים :

תמונה1

עיריית ירושלים רואה בגופים הפועלים בה ללא מטרות רווח כאחד מאבני היסוד החשובים של העיר ולפיכך מזמינה תאגידים אשר נוסדו לא לאחר 1.1.2017 ופועלים בעיר ירושלים, ללא כוונת רווח, בתחומים שונים, כגון: חינוך, תרבות ואומנות, חברה, ספורט, קליטת עליה, רווחה, תעסוקה, בריאות הציבור, מבני-דת ועוד, להפנות את בקשותיהם לקבלת תמיכה. הגשת הבקשה תהיה בהתאם לנוהל משרד הפנים-תמיכות במוסדות ציבור ע"י הרשויות המקומיות ובהתאם לנוהלי העירייה לתמיכות.


בקשה לתמיכה ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון  
החל מיום חמישי, כ"ג בחשון תשע"ט (1.11.18) ועד לא יאוחר מיום חמישי, כ"א בכסלו תשע"ט (29.11.18), עד השעה 12:00 בצהריים. בקשות אשר לא תוגשנה בשלמותן ו/או לאחר המועד כאמור, לא תובאנה לדיון בוועדת התמיכות.


יודגש כי אין בפרסום זה משום התחייבות למתן תמיכה לתאגיד. אישור עמידה בתנאים לתמיכה וגובה התמיכה יעשה במסגרת תקציב העירייה לתמיכות ומדיניותה ובכפוף להחלטות וועדת התמיכה המקצועית, הציבורית ומועצת העיר. יובהר גם כי אין וודאות לשיעורו של התקציב העירוני לנושא התמיכה.

 

להלן מועדי ימי עיון והדרכה להגשת בקשה לתמיכה לשנת 2019:

נושאתאריך שעהמקום
חברהראשון, כ"ו בחשון תשע"ט 04.11.1810:00-11:30כיכר ספרא, בניין 1, קומה 6
שירותי קהילהראשון, כ"ו בחשון תשע"ט 04.11.1811:30-13:00כיכר ספרא, בניין 1, קומה 6
ספורטשני, כ"ז בחשון תשע"ט 05.11.1810:00-12:00מרכז אומנויות לחימה אצטדיון טדי
מנח"ישלישי, כ"ח בחשון תשע"ט 06.11.189:30-11:00כיכר ספרא, בניין 1, קומה 6
תרבותחמישי, ל' בחשון תשע"ט 08.11.189:00-10:30כיכר ספרא, בניין 1, קומה 6
מבני דתחמישי, ל' בחשון תשע"ט 08.11.1810:30-12:00כיכר ספרא, בניין 1, קומה 6
חינוך חרדיחמישי, ל' בחשון תשע"ט 08.11.1814:00-15:30כיכר ספרא, בניין 1, קומה 6

 

לחוברת התמיכות- לחץ כאן
להרשמה באמצעות הטופס המקוון- לחצו כאן

 

 


 
 
חזור