קול קורא להיכלל במאגר יועצים בנושא בקרה ופיקוח-עיריית ירושלים

קול קורא להיכלל במאגר יועצים בנושא בקרה ופיקוח

עיריית ירושלים באמצעות אגף נכסי העירייה מזמין בעלי מקצוע להיכלל במאגר היועצים שמבצעת העירייה למתן שירותי ביצוע בקרה ופיקוח על עבודת חברות המבצעות סקר נכסים עבור עיריית ירושלים.​

ללא תאריך

10/05/2018

01/01/1970 00:00

נגישות :

לפרטים נוספים :

לוגו עירייה

תמונה1

מועמדים המעוניינים להיכלל במאגר, מוזמנים להגיש את בקשתם בצרוף המסמכים הנדרשים לאגף נכסי העירייה, כיכר ספרא 1, ירושלים.

ההצעות תוגשנה במעטפות סגורות לאגף נכסי העירייה, כיכר ספרא 1, עד ליום 7.6.18 בשעה 14:00. יש לציין על גבי המעטפה 'קול קורא- בקרת סקר נכסים'.

לקבלת הבהרות ניתן לפנות בדואר האלקטרוני לעורכת הדין ריטה לדז'ינסקי, מנהלת אגף נכסי העירייה, בכתובת LDRITA@jerusalem.muni.il עד לתאריך 24.5.18 בשעה 14:00.

לפרטים נוספים ולטפסים- לחצו כאן

קול קורא למאגר בקרה ופיקוח - תשובות לשאלות הבהרה

נספחים לחוזה


חזור