הזמנה למאגר יועצים במנהל חינוך חרדי - עיריית ירושלים

הזמנה למאגר יועצים במנהל חינוך חרדי

​אגף חינוך חרדי בעיריית ירושלים נערך להקמת מאגר יועצים מומחים בתחומים רבים ומגוונים בהתאם לצורכי העירייה ובתחום בקרה על תשלומי אגרות תלמידי חוץ. 

ללא תאריך

07/01/2019

01/01/1970 00:00

נגישות :

לפרטים נוספים :

תמונה1

עיריית ירושלים מבקשת בזאת לקבל בקשות להצטרף למאגר יועצים העירוני בתחום בקרה על תשלומי אגרות תלמידי חוץ ועוד

את ההצעות יש להגיש באופן ידני במעטפה סגורה לאגף חינוך בניין 3 קומה 4 לחדר ארכיב, עד יום חמישי דהיינו עד ה-30.1.19 בשעה 13:00.

 

אין העירייה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי.

 

למסמכי ההליך - לחצו כאן

חוזה


חזור