קול קורא קבלת הצעות למאגר שרותיי תכנון, ייעוץ ופיקוח – עיריית ירושלים

קול קורא קבלת הצעות למאגר שרותיי תכנון, ייעוץ ופיקוח

האגף לתחבורה ופיתוח תשתיות מזמין להגיש הצעות להיכלל בהרחבת מאגר יועצים בתחומים שונים: מתן שירותי ייעוץ ותכנון בעבור העירייה בנוגע לעבודות סלילה, תשתיות וכבישים לפי התפלגויות.​

ללא תאריך

13/08/2018

01/01/1970 00:00

נגישות :

לפרטים נוספים :

לוגו עירייה

תמונה1

ההצעות תוגשנה במעטפות סגורות למנהל תכנון - אגף תושי"ה, בתיבת המכרזים (כיכר ספרא 1 קומה 3 ), על כל מעטפה יצוין פרטי ההליך ותכלול את כל המסמכים הנדרשים.

מועד אחרון להגשת הצעות: יום חמישי, כ"ה בתשרי תשע"ט 4.10.18, בשעה 14:00.

לשאלות ו/או הבהרות ניתן לפנות בכתב בדואר האלקטרוני: KFIFAT@jerusalem.muni.il.

העירייה אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי.

לפרטים המלאים לחצו כאן

לחוזה לחצו כאן

 

תשובות לשאלות הבהרות:

  1. בתנאי סף צוין שעל המציע להיות בעל תואר ראשון במדעי החקלאות (אגרונומיה) – אנחנו חברה שעוסקת בתחום שנים רבות, בצוות החברה מספר הנדסאי נוף + אגרונום, אני הבעלים של החברה ובעל זכויות החתימה בחברה  – הכשרתי הנדסאי אדריכלות נוף רשום במאגר מומחים של משרד החקלאות ומעסיק אגרונום בחברה  - האם נחשב לעמידה בתנאי הסף?
    הבהרה – תנאי סף  – יש לצרף את פרטי היועץ המוצע מטעם חברה ולצרף את כל המסמכים הרלוונטיים של היועץ העומד בתנאי הסף.
  2. האם הוצאות עבור הפקות דפוס כגון תכניות, חוברות סקר עצים וכד'  – ישולמו ע"י המזמין כמקובל בפרויקטים מסוג זה?
    הבהרה – עיריית ירושלים משתתפת בהוצאות דפוס – תכניות  בלבד המוזמנות ע"י חברת  סופר גרף
  3. האם ניתן לבטל את סעיף 13 ג' בחוזה ולאפשר ליועצים שהם בעלי ניסיון עבודה בירושלים להיכלל במאגר?
    הבהרה - סעיף 13 ג' בחוזה - מבוטל

חזור