הודעה על כוונה להתקשר עם חברת סיסקו כספק יחיד – עיריית ירושלים

הודעה על כוונה להתקשר עם חברת סיסקו כספק יחיד

הודעה על כוונה להתקשר עם חברת סיסקו כספק יחיד לפי תקנה 3(4) לתקנות העיריות (מכרזים) ולפי תקנה 3 (30) לתקנות חובת המכרזים לביצוע מיזם משותף.

תצוגת תאריך

31/08/2017

01/01/1970 00:00

נגישות :

 

לפרטים נוספים :

תמונה1

מינהל פיתוח כלכלי, עסקי וטכנולוגי (להלן: "מינהל") קיבל הצעה מחברת סיסקו (להלן: "החברה") להקמת מיזם משותף של יישום טכנולוגיות לעיר-חכמה וציוד בשני מרכזי תעסוקה ויזמות.

חברת סיסקו הציעה לעירייה להתקין ולתחזק על חשבונה המלא לתקופה של 36 חודשים, ללא עלות כספית לעירייה, מערכת תקשורת ומצלמות שיינוטרו ע"י מערכת שו"ב מרכזית לניהול עיר חכמה.

פרטים אודות המיזם/הפרויקט לרבות טיוטה מחוזה התקשרות מול חברת סיסקו מפורסמים באתר האינטרנט העירוני תחת הכותרת "קול קורא".

מינהל פיתוח פנה לוועדת המכרזים של העירייה בבקשה להכריז על חברת סיסקו כספק יחיד ולאשר להתקשר עם חברת סיסקו בביצוע מיזם משותף, לאור תנאי ההצעה ומימונו. ובכוונת ועדת המכרזים של העירייה לאשר את הבקשה לעיל בכפוף לפרסום הודעה לציבור דנן שמהותה בחינה האם קיימים מציעים נוספים/ התנגדויות מיוחדות.

כל גוף (להלן: "הפונה") המעוניין להגיש התייחסות/התנגדות/הצעה דומה או טובה יותר מוזמן לעשות כן עד לתאריך 01.10.2017.

ההצעות/ התנגדויות יובאו לדיון בפני ועדת המכרזים העירונית להחלטתה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למר אלון בן דור, עוזר מקצועי לראש מינהל פיתוח בדוא"ל bnalon1@jerudalem.muni.il עד לתאריך 21.09.2017.

 

לטיוטת חוזה ההתקשרות לחצו כאן

למפרט השירותים לחצו כאן

 

שאלות הבהרה ותשובות

לתשובה לשאלת הבהרה - לחצו כאן

לתשובה להתנגדות להליך מצד חברה פרטית - לחצו כאן

לתשובה להתנגדות להליך - לחצו כאן


 
 
חזור