הזמנה להגיש הצעה להפעלת הקפיטריה וניהולה במרכז פסג"ה מנח"י – עיריית ירושלים

הזמנה להגיש הצעה להפעלת הקפיטריה וניהולה במרכז פסג"ה מנח"י

עיריית ירושלים מעוניינת לקבל הצעות מחיר להפעלת הקפיטריה וניהולה - במרכז פסג"ה מנח"י, מרכז לפיתוח מקצועי והכשרה עבור עובדי ההוראה בעיר ירושלים.

תצוגת תאריך

13/07/2017

01/01/1970 00:00

נגישות :

 

לפרטים נוספים :

תמונה1

עיריית ירושלים (להלן "המזמין") מעוניינת לקבל הצעות מחיר להפעלת הקפיטריה וניהולה - במרכז פסג"ה מנח"י, מרכז לפיתוח מקצועי והכשרה עבור עובדי ההוראה בעיר ירושלים. 

 

לפרטי ההליך המלאים לחצו כאן

להסכם להפעלת קפיטריה וניהולה במרכז פסגה לחצו כאן

בשאלות או הבהרות ניתן לפנות לגב' אורית סלמן בכתב בלבד באמצעות פקס מספר 02-6236188 או במייל orit_s@mahad.ac.il.
יובהר כי רק הבהרות שניתנו בכתב יחייבו את המזמין.

את ההצעות יש להגיש במעטפות סגורות עד לתאריך 30 ביולי 2017 בשעה 12:00 ולהכניסם לתיבת המכרזים באגף מנח"י, עיריית ירושלים, ככר ספרא, בניין 3, קומה 2, ארכיב מנח"י.
הצעות שיוגשו לאחר המועד הנ"ל לא תיבדקנה ותוחזרנה למציע כמות שהן.


 
 
חזור