קול קורא לשימוש בכיתות בית העם ואולם הספורט – עיריית ירושלים

קול קורא לשימוש בכיתות בית העם ואולם הספורט

אגף תרבות במינהל תרבות, חברה וספורט מציע שימוש בכיתות בית העם ואולם הספורט, במטרה לסייע לאומנים וגופים הפועלים בחינוך לתרבות ואמנות.

ללא תאריך

07/02/2019

01/01/1970 00:00

נגישות :

לפרטים נוספים :

תמונה1

אגף תרבות במינהל תרבות, חברה וספורט מציע שימוש בכיתות בית העם ואולם הספורט, בכפוף לפעילות המתקיימת במתחם בית העם - ז'ראר בכר, במטרה לסייע לאומנים וגופים הפועלים בחינוך לתרבות ואמנות.

השימוש בכיתות ו/או באולם הוא לתקופות קצרות (ימים/שעות) ובכפוף לתעריפים קבועים.

שעת שימוש בכיתה 45 ש"ח, באולם 55 ש"ח.

דמי השימוש ישולמו על פי התעריף ובהתאם להתקשרות חוזית.

בעת בחינת הבקשות תינתן עדיפות לפיתוח פרוייקטים בתחום החינוך לתרבות ואמנות, חיזוק פעילות הגופים והיוצרים בקרב פעילותם.

לפרטים והבהרות יש לפנות למחלקה להשכלת מבוגרים בדוא"ל tmbatya@jerusalem.muni.il ולצרף את שם האירגון ותקציר הבקשה.

העירייה אינה מתחייבת לקבל בקשה כלשהי.


חזור