קול קורא למתן שירותי תכנון, יעוץ ופיקוח - עיריית ירושלים

קול קורא למתן שירותי תכנון, יעוץ ופיקוח

​​​​​​​​האגף לתחבורה ופיתוח תשתיות מזמין להגיש הצעות בנושאים הבאים: אגרונומיה, מנהל פרויקט הנדסי, תכנון רמזורים, יעוץ רמזורים, קונסטרוקציה, תאורת רחוב ותקשורת.​

ללא תאריך

17/07/2017

01/01/1970 00:00

נגישות :

 

לפרטים נוספים :

תמונה1

 שימו לב הורידו את המסמכים בהתאם לנושא שהנכם מבקשים להגיש בקשה.
את ההצעות יש להגיש לכל נושא בנפרד במעטפה נפרדת ולציין על המעטפה את הנושא + המסמכים לאותו נושא.

 

בקשה לקבלת הצעות למתן שירותי תכנון וייעוץ במגוון תחומים בהתאם למסמכים הבאים:

להסכם בנושא יעוץ אגרונומי לחצו כאן

למסמך הצעות מחיר בנושא יעוץ אגרונומי לחצו כאן

 

להסכם בנושא חשמל ותקשורת לחצו כאן

למסמך הצעות מחיר בנושא תאורת חשמל ותקשורת לחצו כאן

 

להסכם בנושא תכנון רמזורים לחצו כאן

למסמך הצעות מחיר בנושא תכנון רמזורים לחצו כאן


להסכם בנושא יעוץ רמזורים לחצו כאן​

למסמך הצעות מחיר בנושא יעוץ רמזורים לחצו כאן

 

להסכם בנושא תכנון קוסטרוקציה לחצו כאן

למסמך הצעות מחיר בנושא תכנון קוסטרוקציה לחצו כאן

להסכם בנושא מנהלי פרוייקטים לחצו כאן

למסמך הצעות מחיר בנושא מנהלי פרוייקטים לחצו כאן

 

את ההצעות להגיש במעטפה סגורה באגף לתחבורה ותשתיות, כיכר ספרא 1 קומה 3, עליה לציין את פרטי ההליך ולכלול את המסמכים הנדרשים.

מועד אחרון להגשת הצעות ביום חמישי, י"ח באב תשע"ז, 10.8.17, בשעה 12:00.

לשאלות או הבהרות ניתן לפנות ליפעת קאופמן בדוא"ל: KFIFAT@jerusalem.muni.il 

העירייה אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי.


 
 
חזור