פרסום מאגר יועצים למתן שירותים – עיריית ירושלים
Skip Navigation Linksירושלים : העירייה : הודעות קול קורא

פרסום מאגר יועצים למתן שירותים

​ להלן רשימת מאגר יועצים למתן שירותים עירוניים:

רשימת מאגר יועצים :
קול קורא בנושא​שם האגף/מחלקה​קובץ שמות הזוכים​
מאגר עורכי דין חיצוניים - גבייה​אגף היועץ המשפטי לעירייה​לרשימת הזוכים לחצו כאן​
מאגר יועצים בתחום חינוך​מינהל חינוך ירושלים​לרשימת הזוכים - לחצו כאן
מאגר יועצים - מפעם​מנהל עירוני ומשאבי אנוש​לרשימת הזוכים לחצו כאן
מאגר יועצים בתחום הכלכלי, ביטוחי ותקציבי​מינהל כספי ​לרשימת הזוכים - לחצו כאן​
מאגר יועצים –מנהלת קרית העירייה​אגף לוגיסטיקה, מנהלת קרית העירייה​לרשימת הזוכים - לחצו כאן​
מאגר יועצים איכות הסביבה​איכות הסביבה​לרשימת הזוכים - לחצו כאן
מאגר עורכי דין חיצוניים​אגף היועץ המשפטי לעירייה​לרשימת הזוכים - לחצו כאן
מאגר יועצים בתחום עיר חכמה​מינהל פיתוח ​לרשימת הזוכים - לחצו כאן
מאגר יועצים בתחום הדיגיטל​מינהל פיתוח​לרשימת הזוכים - לחצו כאן
מאגר היועצים למתן שירותי ייעוץ בתחום הבנייה ​אגף ספורט​ לרשימת הזוכים - לחצו כאן
מאגר מתכנני חשמל​מחלקת מאור​ לרשימת הזוכים - לחצו כאן

מאגר יועצים – מתכנני / מהנדסי תנועה למתן שירותי תכנון הסדרי חניה ותכנון פיזי של חניונים

אגף שירותי חנייה​

לרשימת הזוכים - לחצו כאן

מאגר יועצים – שמאי הרכב הכלליים

אגף אכיפה ושיטור עירוני

לרשימת הזוכים - לחצו כאן

מאגר יועצים/מתכננים – מנהל תכנון​אגף לתחבורה ופיתוח תשתיות​לרשימת הזוכים - לחצו כאן
מאגר יועצים בתחום החרום והבטחון​​אגף חרום ובטחוןלרשימת הזוכים - לחצו כאן​​
מאגר יועצים בתחום מבנים מסוכנים​המחלקה למבנים מסוכנים​לרשימת הזוכים-לחצו כאן
מאגר מודדים ​גף רישוי ופיקוח (מח' מידע ומיפוי)​לרשימת הזוכים - לחצו כאן
מאגר יועצים למתן שליחויות ​אגף היועץ המשפטי​לרשימת הזוכים -לחצו כאן
מאגר יועצי בקרה ואחזקה​אגף שיפור פני העיר

לרשימת הזוכים- לחצו כאן

לרשימת הזוכים- לחצו כאן

 

 

לא