עיריית ירושלים באמצעות ארגון העובדים פונה בזאת בבקשה לקבלת הצעות מפורטות עבור שי לטו בשבט - עיריית ירושלים

קול קורא להצעות מחיר לשי טו בשבט עבור עובדי עיירית ירושלים

עיריית ירושלים באמצעות ארגון העובדים פונה בזאת בבקשה לקבלת הצעות מפורטות עבור שי לטו בשבט עבור עובדי עיריית ירושלים

 

ללא תאריך

25/11/2018

01/01/1970 00:00

נגישות :

לפרטים נוספים :

תמונה1

​ארגון העובדים יוצא בהליך ובמסגרתו מארז לטו בשבט בסך 70 ₪ לאריזה הכוללים את מע"מ.

 
המועד האחרון להגשת הצעות בהליך דנן  נקבע ליום ראשון ח' טבת תשע"ט, 16 בדצמבר 2018. 

 
את ההצעות ( דוגמא של מארז מלא) יש להגיש בקופסא סגורה ללא זיהוי חיצוני ביום ראשון ח בטבת תשע"ט 16 בדצמבר בין השעות 9:00 -  14:00 במשרדי ארגון העובדים בניין 4 , קומה 3 , כיכר ספרא, ירושלים. 

 
בתוך המארז יש להכניס מעטפה לבנה סגורה ובתוכה שם המציע / החברה עם תמונה ותיאור מילולי של המארז.

 
שאלות ו/או בקשות למתן הבהרות לגבי ההליך דנן זה יש להפנות אל מר טוקר טוביה מזכ"ל ארגון העובדים בטלפון 050-2150330 או בדוא"ל לטוביה טוקר לחצו כאן 
או בדוא"ל:   לשובל סוזי צ'נרו לחצו כאן , טלפון 02-6294444 
 
הזוכה מתחייב להציב בכיכר ספרא עובד מטעמו שיחלק את המארזים המוזמנת (כ- 7,000) ביום 13.01.19  שעה 09.00 ולחלקם עפ"י שוברים  בטווח הימים  13.01.19 ועד ל – 17.01.19 ז' שבט ועד י"א שבט בשעות 10.00 -17.00.

 
הזוכה מתחייב לספק את המארזים באותה איכות ביחס למארז שהוגש לצורך התמודדות במכרז. 

 
העיריה תשלם לזוכה עבור העובד הנ"ל סך של 50 ₪ לא כולל מע"מ לכל שעת עבודה זאת בנוסף לתמורה בגין המארזים.

 
ארגון העובדים יעמיד לרשות  הזוכה מקום/ חנות במתחם העירייה בכיכר ספרא בירושלים לחלוקת השי כולל אמצעי נעילה.

 
בתום ימי החלוקה תבוצע ההתחשבנות מול הזוכה בהתאם למספר שוברי השי שיוצגו, יתרת המארזים לכמות המוזמנת תימסר לאחריות ארגון העובדים.

 
 
לחוזה - לחצו כאן​

 

חזור