שפ"ע (שיפור פני העיר)

מחלקה

מענה טלפוני

טלפון

טופס פניה

גינון ונוף

שעות פעילות:

ימים ראשון עד חמישי בין השעות 14:00-8:00

02-6297753

 

תאורה

שעות פעילות:

ימים ראשון עד חמישי בין השעות 14:00-8:00

02-6297656

 

אחזקת כבישים ומדרכות

שעות פעילות:

ימים ראשון עד חמישי בין השעות 14:00-7:30

02-6297755

 

בטיחות בדרכים

שעות פעילות:

ימים ראשון עד חמישי בין השעות 14:00-8:00

02-5314606

 

ללא תאריך

03/06/2018

01/01/1970 02:00