מינהל קהילה

מחלקה

קבלת קהל ומענה טלפוני 

טלפון

טופס פניה

 המנהל

ימים ראשון עד חמישי בשעות 16:00-8:00

02-6298022

 

רווחה

ימים ראשון עד חמישי בשעות: 15:30-8:30

02-6298020

 

רשות התעסוקה

ימים ראשון עד חמישי בשעות 16:00-8:00

02-6298021

 

עלייה וקליטה

בתיאום טלפוני

02-6295308

 

גיל שלישי

ימים ראשון עד חמישי בשעות 15:00-8:00

02-6298135

02-6298003

תושבים ותיקים

ימים ראשון עד חמישי בשעות 16:00-8:00

02-6298003

 

שירותים לאנשים עם מוגבלות

ימים ראשון עד חמישי בשעות 16:00-8:00

02-6298006

 

צמי"ד

ימים ראשון עד חמישי בשעות 16:00-8:00

02-6295896 

התנדבות בירושלים

ימים ראשון עד חמישי בשעות 16:00-8:00

02-6297003 

מיצוי זכויות

ימים ראשון עד חמישי בשעות 16:00-8:00

02-6297144

 

בריאות הציבור

ימים ראשון עד חמישי בשעות 16:00-8:00

02-6298041

 

השירות הווטרינרי

בימי ראשון עד חמישי בין השעות 12:00-8:30 ו-15:00-13:00, שישי בין השעות 11:30-8:30

02-6456683

 

אפיקי הצלחה

ימים ראשון עד חמישי בשעות 16:00-8:00

02-6297213

 

 

גינות קהילתיות

ימים ראשון עד חמישי בשעות 15:00-8:00

02-6295232

 

קיימות חברתית

ימים ראשון עד חמישי בשעות 16:00-8:00

02-6295837

משאבי קהילה

ימים ראשון עד חמישי בשעות 16:00-8:00

02-6295714 

 

ללא תאריך

03/06/2018

01/01/1970 02:00