מינהל חינוך

מחלקה​שעות קבלת קהל ומענה טלפוני​טלפון​טופס פניה​

גני ילדים

קבלת קהל:

בימים ראשון, שלישי וחמישי

בין השעות:9:00 - 13:00  

02-6297766 

 

חינוך יסודי

מענה טלפוני:

ימים ראשון עד חמישי.

בין השעות 7:30 - 16:00

02-6297780

 

חינוך חרדי

מענה טלפוני:

בימים ראשון עד חמישי

בין השעות: 8:30 - 15:30 

לטלפונים: 6297436, 6296953 ,6297451.בלבד!

קבלת קהל: 

בימים א' ג' ה' בין השעות 09:00- 13:00

02-6296951

 

שירות פסיכולוגי חינוכי

מענה טלפוני:

בימים ראשון עד חמישי

בין השעות: 8:30 - 15:30 

בטלפון: 02-6298173

קבלת קהל:

ברחוב יפו 19 בתיאום מראש

חינוך מזרח העיר

 קבלת קהל:

גני ילדים - ימים ראשון, שלישי, חמישי: 8:30 - 13:00

בתי ספר- ימים ראשון, שלישי, חמישי: 8:00 - 13:00

 

 

ללא תאריך

03/06/2018

01/01/1970 02:00