מינהל חינוך

מחלקה​שעות קבלת קהל ומענה טלפוני​טלפון​טופס פניה​

גני ילדים

קבלת קהל:

בימים ראשון, שלישי וחמישי

בין השעות: 13:00-9:00

02-6297766 

 

חינוך יסודי

מענה טלפוני:

ימים ראשון עד חמישי.

בין השעות: 16:00-7:30

02-6297780

 

חינוך חרדי

מענה טלפוני:

בימים ראשון עד חמישי

בין השעות: 15:30-8:30 

לטלפונים: 6297436, 6296953 ,6297451.בלבד!

קבלת קהל: 

בימים ראשון, שלישי וחמישי בין השעות 13:00-9:00

02-6296951

 

שירות פסיכולוגי חינוכי

מענה טלפוני:

בימים ראשון עד חמישי

בין השעות: 15:30-8:30

בטלפון: 02-6298173

קבלת קהל:

ברחוב יפו 19 בתיאום מראש​

02-6298173​

חינוך מזרח העיר

 קבלת קהל:

גני ילדים - ימים ראשון, שלישי, חמישי: 13:00-8:30

בתי ספר- ימים ראשון, שלישי, חמישי: 13:00-8:00

 

ללא תאריך

03/06/2018

01/01/1970 02:00