מינהל תכנון

מחלקה​

קבלת קהל ומענה טלפוני​

טלפון​

טופס פניה​

מבני ציבור

שעות פעילות:

ראשון עד חמישי בין השעות 17:00-7:30

02-6297921

תכנון עיר

בתיאום טלפוני מראש​

02-6297672​

איכות הסביבה

בתיאום טלפוני מראש

02-6297879/1​

רישוי ופיקוח

בתיאום טלפוני מראש

02-6297648​

תחבורה ותשתיות

ראשון עד חמישי בין השעות 16:00-8:00​

02-6297668

02-6297669

02-6297236

ללא תאריך

03/06/2018

01/01/1970 02:00