הרשות לאיכות השירות – עיריית ירושלים

אודות הרשות לאיכות השירות

הרשות לאיכות השירות פועלת כחלק מתפיסה ארגונית השמה את האזרח במרכז ומטרתה שיפור השירות לתושב,  על פי אמות מידה  ומתן מענים למציאות המשתנה.

 

הרשות פועלת בצורה אקטיבית להנעת נותני השירותים בהטמעת ערכי שירות ממוקדי תושב, ביצירת אקלים פנים ארגוני מיטבי ותדמית מקצועית ואיכותית בקרב עובדי העירייה.

הפעלת מערך בקרה ומדידה שוטפים לבחינת איכות השירות והפעלת פרויקטים ייחודיים לרווחת התושבים, בהתייחס לפרמטרים שונים כגון: הקלה על הציבור באיתור מידע והבניית הרצון לספק חוויית לקוח משופרת. עידוד החדשנות ופיתוח יכולות מהירות  לצד הגמישות הכרוכה בשינויים פנים ארגוניים המתחדשים כל העת. בקרה וניהול מכלול השירותים הניתנים לתושב – מֵחֲצַר הלקוח שמאפשרת לתושב את חופש הבחירה לצרוֹך מגוון רחב של שירותים ולהשתמש בהם באמצעי דיגיטציה רב ערוציים. במקביל ניתן שירות מסורתי פרונטאלי או טלפוני מתוך ראייה רחבה לפיתוחים חדשניים ביצירת רגולציה המאפשרת הגשת מידע יזום ושימוש יעיל בו.

תפקידה של הרשות להיות גוף יוזם, ביצירת פרקטיקה שוטפת בפיקוח ובהובלת איכות שירות לתושבים ולבעלי עסקים בעיר. זאת, במטרה להביא לשיפור משמעותי בתפיסת ובשביעות רצון כלל התושבים בקביעת סטנדרטים היקפיים לעידוד מתן שירות מקצועי עפ''י תקני מדדי ביצוע. 

תחומי הליבה של הרשות

בקרה מתמדת אחר איכות השירות לתושב: הפעלת מערך בקרה מתמיד על איכות השירות הובלת פרויקטים מערכתיים כלל עירוניים בנושא שיפור השירות
העמקת השימוש בניהול ידע והבטחת רציפותו בהתאם לצרכי הציבור
הובלת תהליכים של שיפור השירות באגפי העירייה שיפור השירות והממשק הפנים ארגוני הטמעת נורמות ארגוניות ממוקדת תושב בקרב המנהלים והעובדים
ניהול פניות הציבור באגפי העירייה הרלוונטיים
שדרוג שירותים עירוניים לסטודנטים וצעירים
הובלת פרויקטים ייחודיים לעובדים ולתושבים להחדרת איכות השירות בהכשרות ממוקדות של הבאים במגע עם האזרח לתודעת שירות ולנהלי שירות.
קידום הכשרות לשינויים, ולמידת חידושים בסביבת העבודה ומחוצה לה.
ניהול הפורטל הארגוני המאפשר שיתוף מידע באופן אפקטיבי, התורם לשיפור במקצועיות העובדים, ומגביר את הסינרגיה בין המטה לשטח.

טופס פניות לרשות לאיכות השירות
טופס פניות הציבור ל"מוקד ירושלמי" - כרטיס ההטבות לתושבי ירושלים


פרטי התקשרות

 • תפקיד:

  סימה סיני - הממונה על איכות השרות

 • טלפון:

  02-6298050

 • טלפון נייד:

   

 • פקס:

   

 • דוא"ל איש קשר:

   

 • לינק ראשי

 • תיק תושב

  לא

 • שעות פעילות:

   

 • רחוב:

  כיכר ספרא,6019

 • מס' בית:

  13

 • הערות:
חזור

 

 

ארנונה ארנונה <a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/arnona_s.png">arnona_s.png</a>הודעה על עזיבת נכס<a href="/Municipality/Notebook304/OnlineForms/Pages/ArnonaLeaveAsset.aspx">הודעה על עזיבת נכס</a>הסדרי תשלומים<a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/Pages/Payment.aspx">הסדרי תשלומים</a>בקשה להנחה מטעמי הכנסה<a href="/Municipality/Notebook304/OnlineForms/Pages/IncomeDiscount.aspx" target="_blank">בקשה להנחה מטעמי הכנסה</a>
קידום עסקים קידום עסקים מעקב תיק עסק/שלט<a href="/Business/BusinessPermits/Pages/TikEsek.aspx" target="_blank">מעקב תיק עסק/שלט</a>בקשה לפתיחת עסק חדש<a href="/Business/BusinessPermits/Pages/BnewF.aspx" target="_blank">בקשה לפתיחת עסק חדש</a>בקשות לעסק קיים <a href="/Business/Pages/existing_business.aspx" target="_blank">בקשות לעסק קיים </a>
חנייהחנייה<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/ParkingReports_s.png">ParkingReports_s.png</a>טופס בקשה להשפט<a href="/Municipality/Notebook304/OnlineForms/Pages/RequestToBeJudged.aspx" target="_blank">טופס בקשה להשפט</a>טופס הסבה לדוח חניה<a href="/Municipality/Notebook304/OnlineForms/Pages/Retraining2.aspx" target="_blank">טופס הסבה לדוח חניה</a>טופס לברור/ערעור דו''ח חנייה <a href="/Municipality/Notebook304/OnlineForms/Pages/Section21738.aspx" target="_blank">טופס לברור/ערעור דו''ח חנייה </a>
תכנון בנייה וסביבהתכנון בנייה וסביבה<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/build_s.png">build_s.png</a>תיק רישוי בניה<a href="/Residents/PlanningandBuilding/BuildingLicenses/licensingPortfolio/Pages/default.aspx" target="_blank">תיק רישוי בניה</a>חבות היטל השבחה<a href="/Residents/PlanningandBuilding/ImprovementTax/Pages/Portfolio.aspx" target="_blank">חבות היטל השבחה</a>מידע תכנית בניין עיר<a href="/Residents/PlanningandBuilding/CityPlanning/FileOpening/Pages/Taba.aspx" target="_blank">מידע תכנית בניין עיר</a>
בריאות הציבורבריאות הציבור<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/Pharmacy_s.png">Pharmacy_s.png</a>תורנויות בתי מרקחת<a href="/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/Pages/ToranutBateiMerkachat.aspx">תורנויות בתי מרקחת</a>טיפות חלב<a href="/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/site245/Pages/default.aspx">טיפות חלב</a>השירות הוטרינרי<a href="/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/VetrinarianServices/Pages/Default.aspx" target="_blank">השירות הוטרינרי</a>

 

 

תזמורת הביג בנד על שם אריאל מופיעה במתחם התחנהתזמורת הביג בנד על שם אריאל מופיעה במתחם התחנהhttps://www.jerusalem.muni.il/RecreationandCulture/tarbutuopnay/Pages/BigBand.aspx19/01/2019 22:00:0031/12/1969 22:00:00ללא תאריך
ט"ו בשבט במוזיאון הטבעט"ו בשבט במוזיאון הטבעhttps://www.jerusalem.muni.il/RecreationandCulture/tarbutuopnay/Pages/TuBishvatNatureMuseum.aspx19/01/2019 22:00:0031/12/1969 22:00:00ללא תאריך
פעילות לט"ו בשבט במינהל קהילתי גניםפעילות לט"ו בשבט במינהל קהילתי גניםhttps://www.jerusalem.muni.il/RecreationandCulture/tarbutuopnay/Pages/TuBishvatGanim.aspx19/01/2019 22:00:0031/12/1969 22:00:00ללא תאריך
אמבטיה של אמפתיהאמבטיה של אמפתיהhttps://www.jerusalem.muni.il/RecreationandCulture/tarbutuopnay/Pages/AmbatyaShelEmpatya.aspx19/01/2019 22:00:0031/12/1969 22:00:00ללא תאריך
סדנאות ט"ו בשבט לנשים ונערות במינהל הקהילתי בית וגןסדנאות ט"ו בשבט לנשים ונערות במינהל הקהילתי בית וגןhttps://www.jerusalem.muni.il/RecreationandCulture/tarbutuopnay/Pages/TuBishvatWorkshops.aspx19/01/2019 22:00:0031/12/1969 22:00:00ללא תאריך
שרים ומדברים ט"ו בשבט בגבעת משואהשרים ומדברים ט"ו בשבט בגבעת משואהhttps://www.jerusalem.muni.il/RecreationandCulture/tarbutuopnay/Pages/SharimTuBishvat.aspx19/01/2019 22:00:0031/12/1969 22:00:00ללא תאריך