דוחות כספיים – עיריית ירושלים

דוחות כספיים

ללא תאריך

07/08/2017

31/12/1969 18:00

נגישות :

לפרטים נוספים :

תמונה1

על מנת לפתוח את קובץ הדוח המבוקש יש ללחוץ על שמו.​

טבלת הדוחות הכספיים השנתיים של עיריית ירושלים
דוחות כספיים שנתיים של העירייה​
דוח כספי לשנת 2016 - לחצו כאן  
דוח כספי לשנת 2015 - לחצו כאן
דוח כספי לשנת 2014 - לחצו כאן ​
דוח כספי לשנת 2013 - לחצו כאן ​​

דוחות כספיים לשנת 2012 - לחצו כאן ​
תמצית דוחות כספיים לשנת 2012 - לחצו כאן 

דוחות כספיים לשנת 2011 - לחצו כאן ​
​דוחות כספיים לשנת 2010 - לחצו כאן
דוחות כספיים לשנת 2009 - לחצו כאן ​
​דוחות כספיים לשנת 2008 - לחצו כאן

דוחות כספיים לשנת 2007:

דוח מבוקר 2007 - לחצו כאן ​

​פירוט הדוח לפי רבעונים:

רבעון 31/3/2007 - לחצו כאן 

רבעון 30/6/2007 - לחצו כאן
רבעון 30/9/2007 - לחצו כאן
רבעון 31/12/2007 - לחצו כאן

דוחות כספיים לשנת 2006 - לחצו כאן  ​
​דוחות כספיים לשנת 2008 - לחצו כאן

דוחות כספיים לשנת 2004:

דבר הגזבר לשנת 2004 - לחצו כאן

 

​דוח כספי לשנת 2004 - לחצו כאן  ​

דוחות כספיים לשנת 2003:

דבר הגזבר לשנת 2003 - לחצו כאן 

 

דוח כספי:

דוח רואה חשבון - המבקר לשנת 2003 - לחצו כאן
הדוחות הכספיים - בשקלים חדשים (ש''ח):
קובץ 1 - לחצו כאן  , קובץ 2 - לחצו כאן 
ביאורים לדוחות הכספיים - לחצו כאן

 

לבירורים נוספים ניתן לפנות ליורם פיטוסי - הממונה על החשבונאות והפיננסים
טלפון: 02-6297836


חזור