ספר מקרקעין עירוני – עיריית ירושלים

ספר מקרקעין עירוני