הודעה בדבר הגשת בקשות להקצאת מקרקעין לצרכי ציבור – נכסי העירייה – עיריית ירושלים

הודעה בדבר הגשת בקשות להקצאת מקרקעין לצרכי ציבור

​​בכוונת עיריית ירושלים להקצות מקרקעין (חכירה) ו/או מתן רשות שימוש לצרכי ציבור כמפורט להלן. ההקצאה כפופה לנוהלי משרד הפנים, כפי שפורסמו בחוזרי מנכ”ל 5/2001, 6/2002, 7/2004 והנוהל העירוני והודעה זו על פיהם.​

תצוגת תאריך

06/01/2017

31/12/1969 20:00

תמונה1

חזור