הודעות נכסי העירייה - עיריית ירושלים.

הודעה בדבר כוונה להקצות מקרקעין לצרכי ציבור – 3 בספטמבר

​בכוונת עיריית ירושלים להקצות מקרקעין (חכירה) ו / או מתן רשות שימוש לצרכי ציבור כמפורט להלן. ההקצאה כפופה לנוהלי משרד הפנים, כפי שפורסמו בחוזרי מנכ"ל 5/2001, 6/2002, 7/2004 והנוהל העירוני והודעה זו על פיהם.

ללא תאריך

03/09/2017

31/12/1969 20:00

נגישות :

 

לפרטים נוספים :

תמונה1

 

 

 

להלן הנכסים המוצעים להקצאה:

 

פרסום מקוצר ברשות שימוש

טבלת רשות שימוש
מספר נכס שם העמותה מספר תאגיד כתובת הנכס מטרת השימוש הערות
4060מרכז החינוך העצמאי לת"ת ובתי ספר580514446מאיר בלבן 6, נווה יעקבבית ספר יסודי לבנות "בית יעקב נווה יעקב" ברשות שימוש  
3096מכון בית יעקב למורות520013053מנחת יצחק 23בית ספר על יסודי בנות ברשות שימושהיקף  ההקצאה יקבע ע"י העירייה לעת קבלת ההחלטה
3970שיח סוד- מרכז חינוכי שיקומי לבעלי צרכים מיוחדים580014322יוסף חכמי 28בית ספר חינוך מיוחד ברשות שימוש 
1997תלמוד תורה ובית מדרש ימין ה' רוממה580212637המ"ג 1, רוממהתלמוד תורה ברשות שימוש

ההקצאה כפופה להעברת עמותת  "שיח סוד"- מרכז חינוכי שיקומי לבעלי צרכים מיוחדים שמשתמשת כיום במבנה למבנה חלופי.

היקף  ההקצאה יקבע ע"י העירייה לעת קבלת ההחלטה

8470קרית האחים חנצ'ינסקי 580451151

מלכי ישראל, מתחם שנלר מגרש 11

תב"ע 2447ג'

רווחה ברשות שימוש

במבנה הבנוי

 

 

תאגיד המבקש להשתמש במבנה המפורט לעיל, ימלא בקשה  ויגישה לא יאוחר מ- 14 ימי עבודה ממועד פרסום המודעה. לטופס המקוון לחצו כאן

כמו כן כל המבקש להתנגד להקצאת חלק מהמבנה  שלעיל יפנה בכתב לא יאוחר מ- 14 ימי עבודה  ממועד פרסום הודעה זו.

לקבלת פרטים אפשר לפנות לגב' שני חזן, ולגב' אביטל סואאה, אגף נכסי העירייה ,כיכר ספרא 1 קומה 5 בימי רביעי, בין השעות 10:00- 13:00,

ניתן לפנות לטלפון: 02-6296208 או למייל hzshani@jerusalem.muni.il

 muni.jpg


 
 
חזור