אגף נכסי העירייה – עיריית ירושלים

נכסי העירייה

​​​​​​האגף מנהל את נכסי העירייה: מבנים, מקרקעין, גנים, דרכים וכבישים.

אגף נכסי העירייה אחראי לביצוע המשימות הבאות:

המחלקה לרישום זכויות והפקעות

ניהול המחלקה לצורך מימוש הפקעות ורישום זכויות העירייה במקרקעין בתחום העיר ירושלים.

המחלקה לחוזים והקצאות קרקע

ניהול, ליווי והפעלה מינהלית ומקצועית של המחלקה לצורך ביצוע חוזים וגיבוש עסקאות בנוגע להקצאת מקרקעין בתחום העיר ירושלים בדרכים האופטימליות, בהתאם לחוק התכנון והבנייה.

המחלקה לפיקוח על נכסי העיריה

הבטחת שימוש נכון בנכסים עירוניים, בהתאם לפקודת העיריות, הוראות משרד הפנים, חוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969, תיקוניו ותקנותיו, חוקי עזר עירוניים, נהלי העירייה, מדיניותה והנחיות הממונה.

המחלקה לבקרת תכנון

תכנון ייעוד ויצירת עתודות מקרקעין לצרכי ציבור, בכדי להבטיח שמירת זכויות העיריה.

יצוא לקובץ PDFיצוא לקובץ Excel

 

 

הליך בקשה להקצאת קרקע בחכירה והקצאת מבנה ברשות שימושהליך בקשה להקצאת קרקע בחכירה והקצאת מבנה ברשות שימושhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Municipality'sAssets/landallocation/Pages/Process.aspx<img alt="" src="/Municipality/Municipality%27sAssets/PublishingImages/1.jpg" style="BORDER:0px solid;" />
טופס פניה לנכסיםטופס פניה לנכסיםhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Municipality'sAssets/Pages/Form_Properties.aspx<img alt="" src="/SiteCollectionImages/PicMessage/office/ComputerTouch.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
טפסים בנושא נכסי העירייהטפסים בנושא נכסי העירייהhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Municipality'sAssets/Pages/MunicipalitysAssetsForms.aspx<img alt="" src="/SiteCollectionImages/PicMessage/Business/Business11.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
הודעה בדבר בקשות להקצאת מקרקעין לצרכי ציבור – 27 באוקטוברהודעה בדבר בקשות להקצאת מקרקעין לצרכי ציבור – 27 באוקטוברhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Municipality'sAssets/Messages/Pages/PublicPurposesOctober27.aspx<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/PicMessage/Jerusalem/DSC00072.JPG?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
הודעה בדבר בקשות להקצאת מקרקעין לצרכי ציבור – 10 בנובמברהודעה בדבר בקשות להקצאת מקרקעין לצרכי ציבור – 10 בנובמברhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Municipality'sAssets/Messages/Pages/PublicPurposesNovember10.aspx<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/PicMessage/Jerusalem/DSC06462.JPG?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
ספר מקרקעין עירוניספר מקרקעין עירוניhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Municipality'sAssets/Pages/book.aspx<img alt="" src="/SiteCollectionImages/PicMessage/Arnona/Anachot.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
הודעה בדבר כוונה להקצות מקרקעין לצרכי ציבור – 3 בספטמברהודעה בדבר כוונה להקצות מקרקעין לצרכי ציבור – 3 בספטמברhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Municipality'sAssets/Messages/Pages/PublicPurposes.aspx<img alt="" src="/SiteCollectionImages/PicMessage/Arnona/Anachot.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />

 

 

אודות אגף נכסי העירייהמנהלת האגף לנכסי העירייה: ריטה לדז'ניסקיhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Municipality'sAssets/MunicipalityProperties02-629785702-6296714 LDRITA@jerusalem.muni.ilבמהלך שעות העבודה, משעה 8:00 ועד 15:30,

 

 

חנייהחנייה<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/ParkingReports_s.png">ParkingReports_s.png</a>טופס בקשה להשפט<a href="/Municipality/Notebook304/Pages/RequestToBeJudged.aspx" target="_blank">טופס בקשה להשפט</a>טופס הסבה לדוח חניה<a href="/Municipality/Notebook304/Pages/Retraining2.aspx" target="_blank">טופס הסבה לדוח חניה</a>טופס לברור/ערעור דו''ח חנייה <a href="/Municipality/Notebook304/Pages/Section21738.aspx" target="_blank">טופס לברור/ערעור דו''ח חנייה </a>
ארנונה ארנונה <a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/arnona_s.png">arnona_s.png</a>הנחות בארנונה<a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/discounts/Pages/Default.aspx">הנחות בארנונה</a>הסדרי תשלומים<a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/Pages/Payment.aspx">הסדרי תשלומים</a>התחלפו הדיירים בנכס?<a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/Pages/Guide.aspx">התחלפו הדיירים בנכס?</a>
תכנון בנייה וסביבהתכנון בנייה וסביבה<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/build_s.png">build_s.png</a>תיק רישוי בניה<a href="/Residents/PlanningandBuilding/BuildingLicenses/licensingPortfolio/Pages/default.aspx" target="_blank">תיק רישוי בניה</a>חבות היטל השבחה<a href="/Residents/PlanningandBuilding/ImprovementTax/Pages/Portfolio.aspx" target="_blank">חבות היטל השבחה</a>מידע תכנית בניין עיר<a href="/Residents/PlanningandBuilding/CityPlanning/FileOpening/Pages/Taba.aspx" target="_blank">מידע תכנית בניין עיר</a>
בריאות הציבורבריאות הציבור<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/Pharmacy_s.png">Pharmacy_s.png</a>תורנויות בתי מרקחת<a href="/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/Pages/ToranutBateiMerkachat.aspx">תורנויות בתי מרקחת</a>טיפות חלב<a href="/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/site245/Pages/default.aspx">טיפות חלב</a>השירות הוטרינרי<a href="/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/VetrinarianServices/Pages/Default.aspx" target="_blank">השירות הוטרינרי</a>

 

 

מועד השתכללות פטור בבניה של ממ"ד או היתר לפי תמ"א 38מועד השתכללות פטור בבניה של ממ"ד או היתר לפי תמ"א 38https://www.jerusalem.muni.il/Residents/PlanningandBuilding/ImprovementTax/improvementTax/Pages/Exemption.aspx20/11/2017 22:00:0009/04/2016 23:00:00תצוגת תאריך
מחירי כניסהמחירי כניסהhttps://artfair.jerusalem.muni.il/Pages/Price.aspx29/06/2016 21:00:0001/01/1970 00:00:00ללא תאריך
הסדרי הגעה וחנייההסדרי הגעה וחנייהhttps://artfair.jerusalem.muni.il/Pages/Parking.aspx29/06/2016 21:00:0001/01/1970 00:00:00ללא תאריך
אפליקציית ירושלמיאפליקציית ירושלמיhttps://gerard-behar.jerusalem.muni.il/Pages/app.aspx06/09/2016 21:00:00ללא תאריך
עבריינות נשים עבריינות נשים https://gerard-behar.jerusalem.muni.il/Lectures/Pages/lecture2avizalba.aspx02/01/2018 22:00:0001/01/1970 00:00:00תצוגת תאריך
לכטאטא ולמתעלם לכטאטא ולמתעלם https://gerard-behar.jerusalem.muni.il/events/Pages/hazaga-marokaet.aspx20/11/2017 22:00:0031/12/1969 22:00:00תצוגת תאריך