אגף נכסי העירייה – עיריית ירושלים

נכסי העירייה

​​​​​​האגף מטפל בניהול נכסי העירייה הקיימים: מבני עירייה, מבני חינוך, מקרקעין, גנים, כבישים וזכויות במקרקעין.

אגף נכסי העירייה אחראי לביצוע המשימות הבאות:

המחלקה לרישום זכויות והפקעות
ניהול המחלקה לצורך מימוש הפקעות ורישום זכויות העירייה במקרקעין בתחום העיר ירושלים .

המחלקה לחוזים והקצאות קרקע
ניהול, ליווי והפעלה מינהלית ומקצועית של המחלקה לצורך ביצוע חוזים וגיבוש עסקאות בנוגע להקצאת מקרקעין בתחום העיר ירושלים בדרכים האופטימליות, בהתאם לחוק התכנון והבנייה.
 
המחלקה לפיקוח על נכסי העיריה
הבטחת שימוש נכון בנכסים עירוניים, בהתאם לפקודת העיריות, הוראות משרד הפנים, חוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969, תיקוניו ותקנותיו, חוקי עזר עירוניים, נהלי העירייה, מדיניותה והנחיות הממונה.

המחלקה לבקרת תכנון
תכנון ייעוד ויצירת עתודות מקרקעין לצרכי ציבור, בכדי להבטיח שמירת זכויות העיריה.

יצוא לקובץ PDFיצוא לקובץ Excel

 

 

הודעה בדבר הגשת בקשות להקצאת מקרקעין לצרכי ציבורhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Municipality'sAssets/Messages/Pages/PublicPurposes.aspxהודעה בדבר הגשת בקשות להקצאת מקרקעין לצרכי ציבור<img alt="" src="/SiteCollectionImages/PicMessage/Arnona/Anachot.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />בכוונת עיריית ירושלים להקצות מקרקעין (חכירה) ו / או מתן רשות שימוש לצרכי ציבור כמפורט להלן. ההקצאה כפופה לנוהלי משרד הפנים, כפי שפורסמו בחוזרי מנכ"ל 5/2001 , 6/2002 , 7/2004 7/2005 והנוהל העירוני והודעה זו<br>על פיהם. להלן מגרשים המוצעים להקצאה ותאגידים המבקשים הקצאהלפרטים נוספים, הכנסו!​22/03/2017 22:00:00
הודעה בדבר הגשת בקשות להקצאת מקרקעין לצרכי ציבורhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Municipality'sAssets/Messages/Pages/LandAllocation.aspxהודעה בדבר הגשת בקשות להקצאת מקרקעין לצרכי ציבור<img alt="" src="/SiteCollectionImages/PicMessage/Arnona/Anachot.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>בכוונת עיריית ירושלים להקצות מקרקעין (חכירה)  ו / או מתן רשות שימוש לצרכי ציבור כמפורט להלן. ההקצאה כפופה לנוהלי משרד<br>הפנים, כפי שפורסמו בחוזרי מנכ"ל 5/2001, 6/2002, 7/2004 והנוהל העירוני והודעה זו על פיהם. להלן מגרשים המוצעים להקצאה ותאגידים<br>המבקשים הקצאה:</p>לפרטים נוספים, הכנסו!​22/03/2017 22:00:00

 

 

אגף נכסי העירייהמנהלת האגף לנכסי העירייה: ריטה לדז'ניסקיhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Municipality'sAssets/MunicipalityProperties02-629785702-6296714 LDRITA@jerusalem.muni.ilבמהלך שעות העבודה, משעה 8:00 ועד 15:30,

 

 

חנייהחנייה<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/ParkingReports_s.png">ParkingReports_s.png</a>טופס בקשה להשפט<a href="/Municipality/Notebook304/Pages/RequestToBeJudged.aspx" target="_blank">טופס בקשה להשפט</a>טופס הסבה לדוח חניה<a href="/Municipality/Notebook304/Pages/Retraining2.aspx" target="_blank">טופס הסבה לדוח חניה</a>טופס לברור/ערעור דו''ח חנייה <a href="/Municipality/Notebook304/Pages/Section21738.aspx" target="_blank">טופס לברור/ערעור דו''ח חנייה </a>
ארנונה ארנונה <a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/arnona_s.png">arnona_s.png</a>הנחות בארנונה<a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/discounts/Pages/Default.aspx">הנחות בארנונה</a>הסדרי תשלומים<a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/Pages/Payment.aspx">הסדרי תשלומים</a>התחלפו הדיירים בנכס?<a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/Pages/Guide.aspx">התחלפו הדיירים בנכס?</a>
חינוך חינוך <a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/education_s.png">education_s.png</a>עץ הערכים<a href="https://myschool.jerusalem.muni.il/" target="_blank" title="עץ הערכים">עץ הערכים</a>רישום לצהרונים<a href="/Residents/Education/Kindergartens/Notebook43801/Pages/Default.aspx" target="_blank">רישום לצהרונים</a>
תכנון בנייה וסביבהתכנון בנייה וסביבה<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/build_s.png">build_s.png</a>תיק רישוי בניה<a href="/Residents/PlanningandBuilding/BuildingLicenses/licensingPortfolio/Pages/default.aspx" target="_blank">תיק רישוי בניה</a>חבות היטל השבחה<a href="/Residents/PlanningandBuilding/ImprovementTax/Pages/Portfolio.aspx" target="_blank">חבות היטל השבחה</a>מידע תכנית בניין עיר<a href="/Residents/PlanningandBuilding/PlanningInformation/FileOpening/Pages/Taba.aspx" target="_blank">מידע תכנית בניין עיר</a>
בריאות הציבורבריאות הציבור<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/Pharmacy_s.png">Pharmacy_s.png</a>תורנויות בתי מרקחת<a href="/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/Pages/ToranutBateiMerkachat.aspx">תורנויות בתי מרקחת</a>טיפות חלב<a href="/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/site245/Pages/default.aspx">טיפות חלב</a>השירות הוטרינרי<a href="/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/VetrinarianServices/Pages/Default.aspx" target="_blank">השירות הוטרינרי</a>

 

 

הסדרי הגעה וחנייההסדרי הגעה וחנייהhttps://artfair.jerusalem.muni.il/Pages/Parking.aspx29/06/2016 21:00:0001/01/1970 00:00:00ללא תאריך
אפליקציית ירושלמיאפליקציית ירושלמיhttps://gerard-behar.jerusalem.muni.il/Pages/app.aspx06/09/2016 21:00:00ללא תאריך
פסטיבל בין שמיים לארץ - 22.11.16פסטיבל בין שמיים לארץ - 22.11.16https://gerard-behar.jerusalem.muni.il/events/Pages/shamaim_e.aspx24/10/2016 22:00:0031/12/1969 22:00:00ללא תאריך
מחירי כניסהמחירי כניסהhttps://artfair.jerusalem.muni.il/Pages/Price.aspx29/06/2016 21:00:0001/01/1970 00:00:00ללא תאריך
מחדשים לך!מחדשים לך!https://www.jerusalem.muni.il/RecreationandCulture/Pages/NewInJLM.aspx25/07/2016 21:00:0031/12/1969 16:00:00ללא תאריך
פסטיבל צלילים בעיר העתיקה 2017פסטיבל צלילים בעיר העתיקה 2017https://www.jerusalem.muni.il/RecreationandCulture/tarbutuopnay/Pages/sounds2017.aspx13/03/2017 22:00:0031/12/1969 22:00:00תצוגת תאריך