אגף נכסי העירייה – עיריית ירושלים

נכסי העירייה

​​​​​​האגף מטפל בניהול נכסי העירייה הקיימים: מבני עירייה, מבני חינוך, מקרקעין, גנים, כבישים וזכויות במקרקעין.

אגף נכסי העירייה אחראי לביצוע המשימות הבאות:

המחלקה לרישום זכויות והפקעות
ניהול המחלקה לצורך מימוש הפקעות ורישום זכויות העירייה במקרקעין בתחום העיר ירושלים .

המחלקה לחוזים והקצאות קרקע
ניהול, ליווי והפעלה מינהלית ומקצועית של המחלקה לצורך ביצוע חוזים וגיבוש עסקאות בנוגע להקצאת מקרקעין בתחום העיר ירושלים בדרכים האופטימליות, בהתאם לחוק התכנון והבנייה.
 
המחלקה לפיקוח על נכסי העיריה
הבטחת שימוש נכון בנכסים עירוניים, בהתאם לפקודת העיריות, הוראות משרד הפנים, חוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969, תיקוניו ותקנותיו, חוקי עזר עירוניים, נהלי העירייה, מדיניותה והנחיות הממונה.

המחלקה לבקרת תכנון
תכנון ייעוד ויצירת עתודות מקרקעין לצרכי ציבור, בכדי להבטיח שמירת זכויות העיריה.

יצוא לקובץ PDFיצוא לקובץ Excel

 

 

הודעה בדבר הגשת בקשות להקצאת מקרקעין לצרכי ציבורhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Municipality'sAssets/Messages/Pages/PublicPurposesJan17.aspxהודעה בדבר הגשת בקשות להקצאת מקרקעין לצרכי ציבור<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/PicMessage/Jerusalem/DSC00041.JPG?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>​​בכוונת עיריית ירושלים להקצות מקרקעין (חכירה) ו/או מתן רשות שימוש לצרכי ציבור כמפורט להלן. ההקצאה כפופה לנוהלי משרד הפנים, כפי שפורסמו בחוזרי מנכ”ל 5/2001, 6/2002, 7/2004 והנוהל העירוני והודעה זו על פיהם.​</p>​להלן מגרשים המוצעים להקצאה ותאגידים המבקשים הקצאה לטופס בקשה מקוון להקצאת קרקע בחכירה והקצאת מבנה ברשות שימוש לנכסים עירוניים לחצו כאן05/01/2017 22:00:00
טופס בקשה להקצאהhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Municipality'sAssets/Messages/Pages/AllocationsForm.aspxטופס בקשה להקצאה<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/PicMessage/office/office50.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />עירית ירושלים, אגף נכסי העיריה, הפיקה טופס מקוון להגשת בקשות להקצאת קרקע בחכירה או הקצאת מבנה ברשות שימוש.​יש למלא את הטופס אשר יועבר לבדיקת אגף הנכסים.לכניסה לטופס המקוון לחץ כאן לתשומת לבכם,1. מומלץ לבצע שמירה תוך כדי מילוי הטופס באמצעות לחיצה על "טיוטא\" בראש הטופס.2. לתמיכה במילוי הטופס יש לפנותלבקשת קרקע בחכירה - גב' נעמי יפת, טלפון 02-6296678 , דוא"ל YFNEOMI@jerusalem.muni.ilלבקשת מבנה ברשות שימוש - גב' אביטל סואאה, טלפון 02-6296208 , דוא"ל shavital@jerusalem.muni.ilלבדיקה ראשונה מומלץ לפנות בדוא"לבנושא בקשות להקצאות מבנים ברשות שימוש לגב' שני חזן, HzShani@jerusalem.muni.ilבנושא בקשות להקצאות קרקע בחכירה לגב' מירב שרה, TSMEIRAV@jerusalem.muni.il11/12/2016 22:00:00

 

 

אגף נכסי העירייהמנהלת האגף לנכסי העירייה: ריטה לדז'ניסקיhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Municipality'sAssets/MunicipalityProperties02-629785702-6296714 LDRITA@jerusalem.muni.ilבמהלך שעות העבודה, משעה 8:00 ועד 15:30,

 

 

חנייהחנייה<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/ParkingReports_s.png">ParkingReports_s.png</a>טופס בקשה להשפט<a href="/Municipality/Notebook304/Pages/RequestToBeJudged.aspx" target="_blank">טופס בקשה להשפט</a>טופס הסבה לדוח חניה<a href="/Municipality/Notebook304/Pages/Retraining2.aspx" target="_blank">טופס הסבה לדוח חניה</a>טופס לברור/ערעור דו''ח חנייה <a href="/Municipality/Notebook304/Pages/Section21738.aspx" target="_blank">טופס לברור/ערעור דו''ח חנייה </a>
ארנונה ארנונה <a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/arnona_s.png">arnona_s.png</a>הנחות בארנונה<a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/discounts/Pages/Default.aspx">הנחות בארנונה</a>הסדרי תשלומים<a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/Pages/Payment.aspx">הסדרי תשלומים</a>התחלפו הדיירים בנכס?<a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/Pages/Guide.aspx">התחלפו הדיירים בנכס?</a>
חינוך חינוך <a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/education_s.png">education_s.png</a>עץ הערכים<a href="https://myschool.jerusalem.muni.il/" target="_blank" title="עץ הערכים">עץ הערכים</a>רישום לצהרונים<a href="/Residents/Education/Kindergartens/Notebook43801/Pages/Default.aspx" target="_blank">רישום לצהרונים</a>
תכנון בנייה וסביבהתכנון בנייה וסביבה<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/build_s.png">build_s.png</a>תיק רישוי בניה<a href="/Residents/PlanningandBuilding/BuildingLicenses/licensingPortfolio/Pages/default.aspx" target="_blank">תיק רישוי בניה</a>חבות היטל השבחה<a href="/Residents/PlanningandBuilding/ImprovementTax/Pages/Portfolio.aspx" target="_blank">חבות היטל השבחה</a>מידע תכנית בניין עיר<a href="/Residents/PlanningandBuilding/PlanningInformation/FileOpening/Pages/Taba.aspx" target="_blank">מידע תכנית בניין עיר</a>
בריאות הציבורבריאות הציבור<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/Pharmacy_s.png">Pharmacy_s.png</a>תורנויות בתי מרקחת<a href="/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/Pages/ToranutBateiMerkachat.aspx">תורנויות בתי מרקחת</a>טיפות חלב<a href="/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/site245/Pages/default.aspx">טיפות חלב</a>השירות הוטרינרי<a href="/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/VetrinarianServices/Pages/Default.aspx" target="_blank">השירות הוטרינרי</a>

 

 

שורו הביטו וראו 27.2.17שורו הביטו וראו 27.2.17https://gerard-behar.jerusalem.muni.il/events/Pages/shuru.aspx23/01/2017 22:00:0031/12/1969 22:00:00ללא תאריך
"ממרומי האנדים אל ערבות פטגוניה" 15.2.17"ממרומי האנדים אל ערבות פטגוניה" 15.2.17https://gerard-behar.jerusalem.muni.il/Lectures/Pages/Lectures4Benishu.aspx03/09/2016 21:00:0001/01/1970 00:00:00ללא תאריך
מחירי כניסהמחירי כניסהhttps://artfair.jerusalem.muni.il/Pages/Price.aspx29/06/2016 21:00:0001/01/1970 00:00:00ללא תאריך
הסדרי הגעה וחנייההסדרי הגעה וחנייהhttps://artfair.jerusalem.muni.il/Pages/Parking.aspx29/06/2016 21:00:0001/01/1970 00:00:00ללא תאריך
כנס היזמים הראשון בהתחדשות עירונית בירושלים יוצא לדרךכנס היזמים הראשון בהתחדשות עירונית בירושלים יוצא לדרךhttps://www.jerusalem.muni.il/Messages/Pages/EntrepreneursConference.aspx28/04/2015 21:00:0028/04/2015 23:00:00תצוגת תאריך
אפליקציית ירושלמיאפליקציית ירושלמיhttps://gerard-behar.jerusalem.muni.il/Pages/app.aspx06/09/2016 21:00:00ללא תאריך