מפתחים ת'פחים: 130 פחים טמוני קרקע בתלפיות מזרח - עיריית ירושלים

מפתחים ת'פחים: 130 פחים טמוני קרקע בתלפיות מזרח

פרויקט התקנת 130 הפחים, המצוידים בחיישנים מיוחדים שמדווחים על כמות האשפה בכל רגע נתון – הסתיים בתלפיות מזרח. פרויקט נוסף החל בנווה יעקב ויחל בגבעה הצרפתית, כחלק מיוזמת הניקיון של ראש העיר ברקת​

ללא תאריך

26/10/2017

31/12/1969 22:00

נגישות :

לפרטים נוספים :

תמונה1

במסגרת פרויקט התקנת מתקני אשפה טמוני קרקע בכל רחבי העיר – הסתיימה לאחרונה התקנתם של 130 פחי םכאלה בתלפיות מזרח במספר רחובות כגון אבשלום חביב, מאיר נקר, שלמה בן יוסף ומחתרות. בשבועות הקרובים יותקנו בפחים המוטמנים חיישנים מיוחדים. אלה ישדרו למרכז בקרה המוקם בכל נפה נתונים על כמות האשפה בתוך המיכל ומועד מומלץ לפינוי המכל. כתוצאה מכך, יתוכנן פינוי האשפה ביעילות יתר ויותאם מסלול פינוי אשר עתיד לצמצם את תנועת רכבי האשפה בשכונות העיר – בדרך לפינוי אשפה חכם וזול יותר.

 

במקביל להשלמת פרויקט זה, התחלנו בהתקנת פחי אשפה מוטמנים בשכונת נווה יעקב ובקרוב יחלו עבודות הביצוע גם בשכונת הגבעה הצרפתית. במסגרת הפרויקט כולו צפויה התקנה של כ-2,000 פחים מוטמנים ברחבי העיר בשלוש השנים הקרובות, בהשקעה כספית כוללת של 100 מיליון ₪.

 

ראש העיר ירושלים, ניר ברקת, הדגיש כי "שמנו את הניקיון בירושלים גבוה בסדר העדיפויות העירוני - והתוצאות ניכרות בשטח. הגדלנו משמעותית את מספר העובדים, הוספנו כלים ורכבים, הוספנו מסלולי איסוף אשפה ונמשיך בפרויקט הטמנת מיכלי האשפה בכל העיר לרווחת התושבים ולשיפור חזות העיר וניקיונה".

תמונה פחים טמוני קרקע


חזור