נוהל קיום מחאות במרחב הציבורי בירושלים – עיריית ירושלים

נוהל קיום מחאות במרחב הציבורי בירושלים

פורסם נוהל עבודה מעודכן לקיום מחאות במרחב הציבורי בירושלים, הכולל היתר כללי למחאות קצרות.

תצוגת תאריך

03/09/2017

31/12/1969 18:00

נגישות :

 

לפרטים נוספים :

תמונה1

 
 
חזור